youth wellness acceleratorImpact by Business

Sitter du på en pusselbit för att förbättra den psykiska hälsan hos barn och unga? Programmet Youth Wellness Accelerator riktar sig till dig som har en digital lösning som möter en av samhällets stora utmaningar – att förebygga psykisk ohälsa bland barn och unga.

I detta intensiva affärsutvecklingsprogram får du möjlighet att testa och verifiera din lösning mot berörda kunder och målgrupper. Du får chans att utveckla och analysera din lösning tillsammans med aktörer inom den offentliga sektorn. Du får också tillgång till expertkompetens inom utveckling av digitala innovationer, skalbara IT-lösningar och spelutveckling. Med Youth Wellness Accelerator kan du växla upp din lösning och ditt företag för ökad tillväxt och större samhällspåverkan. 

Programmet är ett samarbete mellan oss på BizMaker, Sundsvalls kommun, Region Västernorrland och Bron som arbetar med digital innovation.

Programmet genomfördes 2021 och 2023. Vår förhoppning är att kunna genomföra ytterligare en omgång av programmet men vi har i dagsläget inget startdatum. 

Vad är impact?

Impact betyder effekt, påverkan eller genomslagskraft. När det pratas om impactbolag menas bolag vars hela affärsidé syftar till att på ett eller annat sätt bidra till att lösa ett eller flera problem för människor, miljö och samhälle. Deras grundidé är att ta fram innovationer som skapar positiva samhällseffekter, samtidigt som de kan tjäna pengar på innovationen.

Om Youth Wellness Accelerator

Fler och fler barn och unga söker hjälp för bland annat ångest och depression. Vuxna har begränsad insyn i och förståelse för den digitala värld och vardag som barn och unga lever i idag. De möjligheter och osäkerheter som följer med en ökad digitalisering kan göra det svårt att navigera bland vad som kan vara skadligt för den psykiska hälsan och vad som faktiskt skulle kunna förebygga psykisk ohälsa.

Vem kan delta?

Programmet riktar sig till dig som driver ett företag med en digital lösning som bidrar till att förebygga psykisk ohälsa hos barn och unga. Din målsättning är att kommersialisera din innovation och skapa värde relaterat till barn och ungas mående.

Kanske har ditt företaget redan sin lösning på delar av marknaden men är intresserad av att testa affärsidén mot den offentliga sektorn? Kanske finns din lösning inom GovTech-området? Alltså en ny smart välfärdstjänst eller produkt utvecklad för att skapa nytta och värde för medborgare eller medarbetare inom offentliga organisationer. Eller en gaminglösning som kan identifiera och analysera måendet hos användarna? Vi är intresserad av allt som skapar värde för den unga generationens psykiska hälsa.

Vi tar in företag från hela Sverige.

Exempel på digitala innovationer som vi söker:

  • Produkter/tjänster som kortar köerna till stödinsatser 
  • Produkter/tjänster som genom skolhälsan förebygger psykisk ohälsa 
  • Produkter/tjänster som innehåller applied gaming och förebygger psykisk ohälsa. 
  • Produkter/tjänster som erbjuder hjälp och stöd för personer som befinner sig runt barn och ungdomar eller direkt gentemot målgruppen. 

Kriterier för att delta i programmet:

  • Företagets lösning ska vara innovativ och nytänkande med potential att skapa impact.
  • Företagets innovation ska ha tillväxtpotential och vara skalbar på en internationell marknad.
  • Företaget ska kunna satsa på sin affärsutveckling inom programmet.
  • Företagets organisationsnummer får inte ha funnits registrerat i mer än fem år.
  • Företagets grundarteam måste äga bolaget till 75%. Utdelning till ägare får ej ha skett.

Programmet erbjuder unik tillgång till

BRanschkompetens

Genom våra samarbetspartners får du chansen att samarbeta med olika professioner som arbetar nära din målgrupp – exempelvis psykologer, socialsekreterare, sjuksköterskor och lärare. 

digital utveckling

Du får tillgång till expertkompetens inom utveckling av digitala innovationer, skalbara IT-lösningar och spelutveckling via Bron. Du får också tillgång till IBMs kraftfulla plattformar för utveckling av applikationer baserade på IoT, AI, big data med mera. 

affärsrådgivning

Du får tillgång till BizMaker, GovTech Sweden, Game ON MidSweden och Sundsvalls kommuns affärsrådgivare, strateger, nätverk och testmiljöer. Genom Region Västernorrland får du möjlighet att skräddarsy testpiloter genom Testbädd Hälsa. 

PROGRAMUPPLÄGG

Programmet omfattar sex månaders affärsutveckling. Utifrån uppsatta mål, affärsmodeller och strategier arbetar vi gemensamt mot att verifiera och att framgångsrikt kommersialisera din lösning för att en så stor målgrupp som möjligt ska få ta del av värdet och effekterna som skapas. Programmet innehåller seminarier, workshops och event både i fysisk och digital form.  

Du som deltar förväntas bland annat delta på dessa gemensamma tematiserade heldagsträffar:

• Kommunicera värde
• Strategi för tillväxt
• Skarp verifiering
• Finansiering för hållbar tillväxt

Under programmet får du stöd för paketering av ditt erbjudande och din affärsmodell. Du får också behovsstyrda insatser som rådgivning inom patent och IPR-frågor samt juridiskt stöd vid avtalsskrivning. 

VAD KOSTAr DET?

Avgiften för att medverka var 5.000 + moms. Företaget stod själva för resor, logi och omkostnader för deltagandet. Vi investerade inte i de deltagande företag och tog därmed inte heller ut något ägande vid medverkan i programmet.

IP OCH Sekretess

Vi värnar om dina immateriella rättigheter och all IP stannar hos dig som upphovsmakare. Vi arbetar under strikt sekretess och all information behandlas konfidentiellt.

Tack vare programmet har vi bland annat lärt oss vikten av att hitta ägarstrukturen och reglera den i tydliga avtal. De har hjälpt oss att skapa en trygg stomme och en affärsplan. BizMaker har bidragit med värdefulla tips om möjliga finansieringar att ansöka om. Nu har vi en plan för finansieringen de kommande månaderna.

Giselle Abbas, Monos Mind

– Acceleratorn har varit en väldigt värdefull ingång till psykologer och verksamhetsledare som arbetar kliniskt och som kan berätta om sina befintliga verktyg och utmaningar, säger innovatören . 

Mamduh Halawa, Zeeds

Youth Wellness Accelerator Startups 2021-2023

Tomas på Resistant mind.

Resistant Minds 

Ett utbildningsföretag inom området mental friskvård och psykisk hälsa. Har bland annat tagit fram ett utbildningspaket i ”välmåendecoaching” för elevhälsan som nu också digitaliseras.

Besök resistantminds.se
Ismael Hamoud, Universal Kid.

SKOLADO  

Utvecklar en digital plattform som möjliggör att tidigt upptäcka psykisk ohälsa bland barn och unga på grundskolor.

BESÖK SKOLADO.SE
Mahnoush Etminan Malek, vd på For Life Academy.

For LifE Academy

Har utvecklat ett digitalt behandlingsprogram för barn och ungdomar med övervikt och obesitas (fetma).

Besök forlifeacademy.com

ZEEDS

Bygger en mjukvara för att göra det enklare för patienter att följa sin behandlingsplan inom KBT. Deras lösning hjälper vårdgivaren att spara tid och energi, och hjälper patienter att hålla sig motiverade och följsamma till hela sin behandling.

BESÖK ZEEDSAPP.SE
Grant Ware och Giselle Abbas, deltagare i Youth Wellness Accelerator 2023

MONOSMIND

Utvecklar ett spel som ska bidra till ökad god mental hälsa. Spelet ska skapa en emotionell medvetenhet hos barn och unga mellan 5-12 år. Det kommer också vara till hjälp för vuxna, som föräldrar och förskolepersonal.

Nick Sandströms, grundare av Youngnest.

youngnest

Utvecklar en plattform med samlad kunskap och information för unga som tar sina första steg mot vuxenlivet genom en lifeskills-bank för att jämna ut de sociala- och ekonomiska gapet.

Besök youngnest.se

Vill du veta mer?

Cecilia Nordlund

Affärsrådgivare – Härnösand
070 557 90 03

Nyheter

Youngnest är ett startupbolag från BizMaker.
Nyhet

Massor av envishet och smart spelifiering gav framgång

Zeeds har genomgått acceleratorprogrammet Youth Wellness Accelerator
Pressrelease

Ny digital tjänst ska göra terapi enklare och mer effektiv

Grant Ware och Giselle Abbas, MindQuest deltagare i Youth Wellness Accelerator - ett acceleratorprogram från BizMaker.
Pressrelease

Digital storytelling tar upp barnens känslor till ytan

Programpartners

Sundsvalls kommun logotyp
Läs mer om Sundsvalls kommun

Sundsvall är med nära 100 000 invånare tillväxtmotorn i Sundsvallsregionen där 200 000 personer bor och arbetar. Inom Sundsvalls kommun är de cirka 8 000 medarbetare som arbetar med att både idag och framåt ge Sundsvallsborna god välfärdsservice och likvärdiga möjligheter till ett bra liv. I staden mellan bergen är det en kvart till allt. Från affärslivet i Stenstan till livet på landet. Från skolan till skidbacken. Det liv allt fler önskar sig finns i Sundsvall. Här utvecklar vi framtidens lösningar med den senaste fiberteknologin. Och här är det digitala hjärtat i välfärden; allt från barnbidrag till pension levereras härifrån varje dag.

Besök sundsvall.se

Bron logotyp
Läs mer om Bron

Bron är Västernorrlands digitala innovationshub och IT-kluster som samlar över 90 privata företag, offentliga aktörer och akademin till samverkan för mer digital innovation.

Bron är den drivande aktören i att forma ekosystemet för GovTech i Sverige med syfte att accelerera samhällsvärdet i den digitala transformationen. Initiativet började i just Västernorrland därför att här finns viktiga förutsättningar för GovTech redan på plats; en stark samverkanskultur kombinerad med framåtlutade myndigheter och innovativa techföretag.

Bron driver även projektet och spelklustret Game ON Mid Sweden som ska skapa förutsättningar för etablering av nya jobb, nya företag och nya utbildningar inom spelbranschen i Västernorrland.

Besök broninnovation.se

Besök govtechsweden.se

Besök gameonmidsweden.com

Region Västernorrland logotyp
Läs mer om Region Västernorrland

Hälso- och sjukvården i Region Västernorrland vill, genom att etablera en testbädd, möjliggöra utformning av nya och säkra metoder för att komma i kontakt med och stötta invånare att göra hälsosamma val.

Testbädd Hälsa är ett initiativ från Region Västernorrland, Bron innovation och BizMaker, där vi öppnar upp för externa parter att utföra tester på produkter och tjänster som främjar bättre hälsa. I testbädden erbjuds en enkel ingång, för företag och entreprenörer, till delar av hälso- och sjukvårdens verksamheter. Det ger möjlighet för fler aktörer att bli delaktiga i att utforma och nyttja stödsystemet för innovation inom offentlig sektor.

Besök rvn.se