fbpx

Projekt

BizMaker driver offentligt finansierade utvecklingsprojekt för att vidareutveckla det regionala innovationssystemet och främja tillväxten av fler nytänkande företag och organisationer i Västernorrland.

Pågående projekt:

SMART SAMVERKAN 2022 – 2023

OM PROJEKT SMART SAMVERKAN

Projektet finansieras av Region Västernorrland. Övriga medfinansiärer är Västernorrlands samtliga sju kommuner. Almi företagspartner Mitt, Mittuniversitetet, Coompanion Västernorrland och RISE Processeum.  Handelskammaren Mittsverige och Bron Innovation medverkar som samverkanspartners.

FOKUSOMRÅDEN

Projektet kommer fokusera på att lära ut BizMakers befintlig arbetsmetodik för inledande affärsrådgivningsamtal med entreprenörer och idéägare till samtliga näringslivsutvecklare i Västernorrland. Projektet ska också utforska ett förberedande arbete om ett scaleup-program och genomföra en pilot av programmet.

  PROJEKTETS LÅNGSIKTIGA MÅL

  • stötta nya innovativa affärsidéer och förändringsarbete.

  • deltagande bolag i scaleup-program förväntas påvisa ökad tillväxt, sysselsättning samt ökat köp av konsulttjänster. 
  • BizMakers arbetsmetodik har bidragit till insikt och kunskap om att ett inkluderande arbetssätt där inkludering och mångfaldsperspektiv är en självklarhet.

  JAGHARENIDÉ 2021 – 2023

  OM PROJEKT JAGHARENIDÉ

  Projektet pågår under 2021-2023 och finansieras av Europeiska Regionalfonden och Region Västernorrland.

  Sundsvalls kommun, Örnsköldsviks kommun, Härnösands kommun, Kramfors kommun, Sollefteå kommun, Timrå kommun, Ånge kommun, Ung företagsamhet Västernorrland, Design i Västernorrland, Bron Innovation, Technichus, Mittuniversitetet, Företagarna Västernorrland, Coompanion Västernorrland, Almi företagspartner Mitt, Näringslivsbolaget i Sundsvall medverkar som samverkanspartners.

  FOKUSOMRÅDEN

  Projektet kommer fokusera på att etablera och genomföra idétävling med syfte att identifiera människor med nya innovativa idéer som bidrar till förnyelse och omställning hos små- och medelstora företag. 

  Projektet ska utveckla en regional samverkansmodell av företagsfrämjare som stöttar tävlingens idégivare med relevant stöd, samt utveckla och testa modell för matchmaking mellan idégivare och små- och medelstora företag.

  PROJEKTETS LÅNGSIKTIGA MÅL

  • att driva idétävlingen vidare efter avslutat projekt som ett sätt att attrahera entreprenöriella människor med idéer som kan bidra till att hitta lösningar på samhällsutmaningar.
  • att genom tävlingen driva normförändring för små- och medelstora företag.

   

  PROJEKT SPRINT

  OM PROJEKT SPRINT

  Projektet beräknas omsluta ca 41, 1 mkr. Europeiska Regionalfonden och Region Västernorrland finansierar projektet med ca 15,5 mkr vardera. Övriga medfinansiärer är Västernorrlands samtliga sju kommuner. Almi Mitt, BRON Innovation, RISE Processum, Mittuniversitetet, Handelskammaren och Coompanion medverkar som samverkanspartners.

  Projektet syftar till att etablera en långsiktigt finansierad regional inkubator i Västernorrland som erbjuder en av Sveriges ledande processer för innovation och hållbar tillväxt.  BizMaker ska under projektet driva verksamhet i länets alla sju kommuner, med tre fysiska kontorsmiljöer i Sundsvall, Härnösand och Örnsköldsvik. Aktiviteterna vänder sig främst till entreprenörer med innovativa affärsidéer med ökat fokus på att uppnå de globala målen.

  Projekt SPRINT är en fortsättning på projekt VINK som under 2016 – 2018 framgångsrikt byggde upp en regional inkubatorverksamhet i Västernorrland. En behovsanalys som genomfördes våren 2018 visade på fortsatt stort behov av en regional inkubator och det stöd en inkubator kan erbjuda företag och organisationer.

   FOKUSOMRÅDEN

   Projektet kommer att arbeta med affärsrådgivning, coachning, spetsrådgivning och inspirationsaktiviteter i nära samarbete med andra organisationer. Särskilda insatser kommer att utvecklas inom områdena affärsutveckling, samverkan, positionering, jämställdhet och hållbarhet.

   Under projektiden förväntas:

   • minst 450 idéer ha utvärderas för intag till inkubatorprogram
   • minst 201 unika bolag ha fått stöd via inkubatorns olika affärsutvecklingsprogram
   • minst 20 av bolagen i inkubatorn ha attraherat ägarkapital
   • minst 9 nya tillväxtbolag ha startats i regionen som utvecklar nya innovativa produkter och tjänster
   • minst 24 kompetenshöjande utbildningar ha genomförts för regionens entreprenörer och innovatörer

   PROJEKTETS LÅNGSIKTIGA MÅL

   • Att genom innovationsutveckling öka antalet nya idéer och företag i Västernorrland
   • Att utveckla inkubationssystemet med program för bredd, spets och acceleration
   • Att positionera Västernorrland som en av Sveriges främsta startup-regioner
   • Att processa fram en modell för finansiering och styrning av en regional inkubator
   • Att öka antalet startups som drivs av kvinnor

   Projektet förväntas utmynna i en regional inkubatorverksamhet som efter projektets slut finansieras av Västernorrlands samtliga kommuner i samråd.

   FÖREGÅENDE PROJEKT

   SMARTA METODER FÖR HÅLLBARHET I FÖRETAG

   Projektet ska utveckla nya sätt att stärka små- och medelstora företags konkurrenskraft genom hållbarhetsarbete. I samarbete med Dalarna Science Park.

   TESTBÄDD HÄLSA

   Projektet erbjuder företag och entreprenörer en ingång till delar av hälso- och sjukvården i syfte att utveckla hälsofrämjande innovationer. I samarbete med RVN.

   THE YES WAY

   Projektet arbetar för att inkludera nya perspektiv kring företagande och entreprenörskap samt utveckling av metoder för att praktisera dessa. I samarbete med Ideon Innovation.

   THE JOINT WAY

   Projektet syftar till att stärka innovationssystemets förmåga att attrahera och stötta entreprenörer som skapar nya värden för samhället. I samarbete med Ideon Innovation.

   IDÉSLUSS SUNDSVALLSREGIONEN

   Projektet arbetar för en positiv förändringskultur och en systematik för att öka kommuners förmåga till innovation. I samarbete med 
   Sundsvalls kommun.