ProjektDelta, driva och samverka

BizMaker driver offentligt finansierade utvecklingsprojekt för att vidareutveckla det regionala innovationssystemet och främja tillväxten av fler nytänkande företag och organisationer i Västernorrland.

Att driva, delta och samverka i projekt är en avgörande del i vår verksamhet, eftersom det är i projekt som vi kan driva utveckling, undersöka och förnya oss för att skapa bästa möjliga förutsättningar för Västernorrlands tillväxt.

Vill du delta eller veta mer?

Pågående projekt

Innovationskraft för grön omställning

läs mer

FÖRSTUDIE: In i värmen

läs mer