Business incubatorFrån idé till lönsamt och hållbart företag

Har du en nytänkande idé som du vill göra till verklighet? Vare sig du vänder dig till oss som privatperson, student, forskare eller entreprenör så är du varmt välkommen!

I vår företagsinkubator – Business Incubator – får du stöttning av affärsrådgivare som är specialister på affärsutveckling och har stor erfarenhet av att bygga upp företag. Vid behov av annan expertis har vi även ett 30-tal konsulter till stöd inom olika områden.

Det viktiga för oss är inte din bakgrund eller vem du är, utan ditt nytänkande, din handlingskraft och din vilja att skapa något hållbart.

Vill du prata med oss om din affärsidé?

Vad är en inkubator?

En inkubator stöttar och underlätta för nystartade företag med nytänkande affärsidéer att ta sig ut på marknaden och bli lönsamma. Detta sker genom affärsutveckling och nätverksbyggande.

Har du en affärsidé som du vill göra till verklighet?

Vi vet att det är goda idéer och modiga människor som skapar verklig skillnad och möjliggör omställningen till ett hållbart samhälle. Det är du som måste göra jobbet, men vi kommer göra allt vi kan för att stötta dig på vägen. Varmt välkommen till oss, vem du än är!

undersöka

Du får upp till fyra kostnadsfria personliga möten med en affärsrådgivare. Tillsammans går vi igenom hur din idé skapar värde för dig, för dina kunder och för samhället i stort. Finns det en kundbas? Finns det efterfrågan och behov på marknaden? Här får du testa och skruva på idén många varv! 

UTVECKLA

Redo att satsa helhjärtat på din affärsidé? Vi stöttar dig med vår expertis och beprövade verktyg för att du ska utveckla och forma din idé och affärsmodell till ett lönsamt och långsiktigt hållbart företag. Genom vårt nätverk kan vi bidra med rätt kompetens och finansierings-möjligheter för idéer i tidiga skeden.

Växla upp

Nu rustar vi dig för att fortsätta resan på egen hand. När grunden finns på plats och leverans kan säkerhetsställas gör du dina första affärer och landar dina första kunder. Är du redo att ta dina affärer ut i världen? Vi erbjuder extra insatser till dig som satsar strategiskt på internationell tillväxt. 

Om Business Incubator

Bizmakers inkubatorprogram finns för att stötta dig på din företagarresa. Därför utformar vi programmet utifrån dina och ditt företags behov av stöttning. Programmets process kan sammanfattas i sju delar:

Rådgivning och coachning

Som startup-bolag får du en personlig rådgivare som stöttar dig genom hela inkubatorprocessen. Du får hjälp med att sätta mål och planera aktiviteter för att utveckla din idé.

Affärsutveckling

Vi stöttar dig i allt vad det innebär med att starta företag. Du erbjuds behovsanpassade utbildningar, kunskapsträffar samt hjälp med exempelvis nyhetsgranskningar där vi undersöker om din idé är unik eller om det finns liknande produkter eller tjänster på marknaden. Vid behov tar vi in externa expertkonsulter som kan hjälpa dig med en specifik fråga. Vi hjälper dig också att titta på alla aspekter av hållbarhet i ditt företag såväl ekologiskt som ekonomiskt och socialt. Vi har en stor verktygslåda för att stötta dig i olika affärsutvecklingsprocesser, där NABC och Business Model Canvas är två modeller som ingår.

Team- och individutveckling

Personen eller personerna bakom en idé är en avgörande faktor för framgång. Därför ingår analyser av drivkrafter och beteenden hos dig och ditt team i inkubatorprocessen. Du får också coachning kring team- och ledarskapsfrågor. Vi påminner dig om att redan i ett tidigt skede sträva efter mångfald och jämställdhet i ditt team eftersom diversifierade team är mer effektiva och innovativa. Du får också stöttning i kompetens- och bemanningsfrågor.

VEM KAN SÖKA?

Du som är bosatt i Västernorrlands kan söka till vårt inkubatorprogram. Du kan också söka om din verksamhet planeras ha sitt säte i Västernorrland även om du själv är skriven någon annanstans. 

VAD KOSTAR DET?

De fyra första mötena är kostnadsfria. Därefter tillkommer en serviceavgift på 200 kr/månad under den första fasen som brukar vara i ungefär nio månader. När du känner dig redo att satsa helhjärtat på din idé kostar det 1000 kr/månad, då får du tillgång till en större mängd erbjudanden och stöd.

HUR LÅNGT ÄR PROGRAMMET?

Mellan 6-36 månader. Eftersom ingen startupresa är den andra lik så varierar det.

Finansieringslösningar

Vi stöttar dig i arbetet med att göra en plan för finansiering av din idé, utformad och anpassad utifrån dina mål och behov. Vi har ett starkt nätverk och koll på vilken hjälp som finns för att finansiera idéer i tidigt skede. Med våra verktyg kan vi ta reda på vilken typ av finansiering som skulle passa dig och ditt bolag bäst. Vid behov ger vi dig grundläggande förståelse för ekonomi och vanliga ekonomiska uttryck och begrepp genom exempelvis seminarier och workshops.

Som startup-bolag i BizMakers inkubatorprogram får du dessutom möjlighet att presentera din affärsidé för Tregion Startup Invests nätverk. Tregion Starup Invest är ett investeringsbolag bestående av ett 20-tal investerare som enbart investerar i startups anslutna till BizMaker, Dalarna Science Park och Movexum. Vi på BizMaker varken investerar eller tar några andelar i ditt bolag.

Kommunikationsstöd

Vi hjälper dig att synas. Vi lyfter din affärsidé och dina framgångar i olika kanaler och sammanhang, exempelvis genom event, pressmeddelanden och inlägg i våra sociala medier. Våra kommunikatörer kan också vara ett stöd och bollplank i kommunikationsfrågor.

Kontakter och nätverk

Vi har ett gediget nätverk som spänner över både offentlig och privat sektor och vi har personliga kontakter i en lång rad branscher. Vårt kontaktnät finns såväl i Västernorrlands sju kommuner som nationellt och internationellt. Vi förmedlar, eller initierar, med glädje de kontakter du behöver för att nå dina mål.

Kontor

Vi arbetar digitalt och du kan ha kontakt med oss vart du än befinner dig. Du kan också välja att ha en egen arbetsplats på något av våra fyra kontor i Västernorrland; Sundsvall, Härnösand, Örnsköldsvik eller Ånge. Den fysiska mötesplatsen med informella möten i fikarummet har visat sig vara mycket värdefullt. Där har du möjlighet att knyta kontakter och utbyta erfarenheter.

Var inte rädd för att testa. Det värsta som kan hända är att du lär dig något. Vi lär oss ju både av med- och motgångar.

Regina Duymaz, Inkubatorchef BizMaker

Vill du veta mer?

Regina Duymaz

Inkubatorchef
070 667 17 42

Möt våra startups

Är du nyfiken på vilka idéer och företag vi har i vårt inkubatorprogram just nu? Vi är oerhört stolta över våra modiga och passionerade entreprenörer och deras spännande affärsidéer.

startups

Finansiera din idé

Vi hjälper dig att hitta vägarna till att finansiera din dröm. Tillsammans ser vi över vilka finansieringsmöjligheter som finns för just dig och ditt företag.

JAG vill veta mer om finansiering

Väx med externt kapital

Sök kapital från Tregion Startup Invest – ett exklusivt erbjudande för startups inskrivna i BizMakers inkubatorprogram.

Tregion startup Invest

Senaste nyheterna om våra startups

Från vänster: Ewa Sandeheim - BizMaker, Carina Bergquist-Palm - Nordeas Norrlandsstiftelse, Olof Frensberg - Blå Grön Odling, Logoped Anna Nilsson, Emma Holmström - Mattematikvågen, Sofie Hallin - Nordea.
Nyhet

Vinnarna av Nordeas Norrlandsstiftelses Hållbarhetspris utsedda

Fredrik Jonasson och Claus Hjorth från ITSL Solutions på Grönborgs i Sundsvall.
Pressrelease

Ny tjänst löser säkerhetsutmaningar för offentlig sektor

Nawras Alashour är utvecklingschef på startupbolaget BlåGrön Odling.
Pressrelease

Härnösandsföretaget lanserar sitt odlingssystem i Östersund

VI bygger för framtiden

När vi hjälper hållbara idéer växa, formar vi ett näringsliv som kan skapa värdeavkastning långt bortom den ekonomiska resultaträkningen. En högtflygande affärsidé kan generera vinst – men framförallt vara ett viktigt verktyg för att skapa trivsel, ren luft och resurser som räcker hela vägen in i framtiden.

bizmakers hållbarhetsarbete