fbpx

Startups

Nya företag med stor potential

De företag och idéer vi arbetar med i vår inkubator befinner sig ofta i tidig fas med potential och ambition att göra en snabb tillväxtresa. Vi kallar dem startups. Startups har en förmåga att ifrågasätta etablerade sanningar och formar sina affärsmodeller kring framtidens kundbeteenden, vilket ger dem ett försprång på marknaden. 

Nedan finner du ett urval av de bolag och innovationer som vi jobbar med just nu.

ABOUT MOM

Utvecklar en AI-baserad app som ska förbättra efterförlossningsvården och ge stöd till nyblivna mammor.

www.aboutmom.app

ATLETOR

Utvecklar ett patentsökt system för att bland annat kunna bekämpa otillåten flygning av drönare.

www.atletor.se 

ASSENTIO

Utvecklar en plattform för IOT-uppkopplade produkter genom mobila betalningar med möjlighet att dela upp transaktionen till olika intressenter.

www.assentio.se

WATCHIT GOLF

Utvecklar en patenterbar teknologi inom rörelselära med en AI-baserad tjänst som i realtid kan förbättra din rörelse.

www.watchitgolf.com  

BENDER BY BJORN

Utvecklar en unik helsvensk produkt inom gitarrbranchen med fokus på framför allt countryn.

www.benderbybjorn.com 

BIG AKWA

Hållbar fiskodling som förser pappersindustrins biofilter med näring och samtidigt skapar en renare havsmiljö.

EVAQVENT

Utvecklar metodiken och utrustningen som behövs för förventilation i containrar.

www.evaqvent.com

BRYR

En digital tjänst som underlättar stöd och planering för anhöriga till en familjemedlem med sjukdom.

www.bryr.se 

DEVELOG

Utvecklar en patentsökt innovation för byggsektorns takproduktion som medför väsentliga tids-, kostnads- och miljöbesparingar.

DIGIPOPKÖREN

En digital plattform för att sjunga körsstämmor med en unik metod för användaren att enkelt följa både text och melodi samtidigt.

www.digipopkoren.se 

KIX KOMMUNIKATIONSINDEX

Ett digitalt verktyg som ger stöd för att mäta, utveckla och förbättra kommunikationen i din organisation.

www.kixindex.se 

LIFEPULSE

Erbjuder hälso-och sjukvården kostnadseffektiva webbaserade program inom fysisk aktivitet. 

www.lifepulse.se 

WACTA

En flexibel och funktionell verktygshållare med unik fästanordning för proffshantverkare och amatörer.

www.wacta.se  

CRDBAG

Utvecklar hållbara väskor som gör det enkelt att förbereda och strukturera film- och kamerautrustningen, både ute på uppdrag, hemma och på kontoret.

www.crdbag.com

ALUMNER

Nedan finner du ett urval av de bolag och innovationer som vi jobbat med tidigare men som nu står på egna ben.

BIOCOMPOST

Komposteringsteknik som förädlar organiskt avfall till miljövänliga jordförbättringsprodukter.

www.biocompost.se

VOADY

Utvecklar en plattform som avser att digitalisera och modernisera frisörbranschen.

https://www.voady.se 

SANDTEC

Innovativ torkprocess för skogsindustrin som fördubblar energivärdet på restprodukten bark.

INDIVD

Utvecklar AI-teknik för att tillhandahålla unika insikter om besökare i fysiska miljöer utan att spara persondata.

https://www.indivd.com 

JORD INNOVATION

Biomaterial som ersätter ändliga råvaror så som plast eller metall i konsumentprodukter.

https://www.jordinnovation.com 

STRONG INNOVATION

Värmande produkter som hjälper till att hålla patienter vid liv vid sjukvårdstransporter.

https://helprescue.se  

TEBRITO

Utvecklar storskalig automatiserad produktion av insekter för mat och foder, odlade på restströmmar från skogsindustrin. 

PLANTVATION

Teknik för automatiserade odlingssystem som effektiviserar och digitaliserar förodling av plantor.

www.plantvation.com

FORESTXCHANGE

Molntjänst för skogsägare för ett lönsamt och hållbart skogsbruk med förmedling av ekosystemtjänster och spårbart virke från skogen.

HORSEMETRO

En digital plattform som samlar hästentusiaster från hela världen för socialt och affärsmässigt nätverkande.

https://horsemetro.com 

BRIGHTMOND INNOVATION

Utvecklar spegelprodukter med en unik ljusteknologi för den globala marknaden. 

www.brightmond.com

FINANSIÄRER