Forest Business AcceleratorJoin the transformation

Är du en del av den gröna omställningen? I Forest Business Accelerator har du som driver ett lovande företag med skoglig koppling möjlighet att snabbt växla upp och gå från ord till handling.

Du får chansen att verifiera och utveckla dina lösningar i nära samarbete med branschledande företag som verkar på en global marknad. Du får tillgång till en världsunik pilotpark där du erbjuds möjligheten att testa, utveckla och förbättra processer och teknik med stöd av forskning. Du får även tillgång till kraftfulla digitala plattformar, affärsutvecklingsinsatser och möten med branschspecialister, potentiella kunder och partners. Genom att korsbefrukta skog med digitalisering och entreprenörskap kan vi skapa nya lösningar.

Har du en innovation som bidrar till en mer hållbar värld?

Vad är den gröna omställningen?

Med grön omställning avses en övergång till en ekologiskt hållbar ekonomi och tillväxt som inte bygger på överkonsumtion av naturresurser och fossila bränslen. En hållbar ekonomi bygger på koldioxidsnåla lösningar och lösningar som främjar cirkulär ekonomi och biologisk mångfald.

VÄSTERNORRLAND – EN PLATS DÄR AFFÄRER SKAPAR EN GRÖNARE VÄRLD

Skogen har under lång tid skapat stora värden för oss i Sverige. Från träd, virke och massa till modern vidareförädling inom nya branscher. Skogsråvara kan idag användas som ett klimatsmart alternativ för allt från förpackningar, livsmedel, kläder och bränsle. Forskning inom området är intensiv och skogsindustrin är drivande för att skapa tillväxt i dagens och framtidens bioekonomi. I Västernorrland finns företag och forskning som driver den gröna omställningen samlad. Tillsammans spelar de en avgörande roll i utvecklingen till en grön bioekonomi och i energiomställningen.

Om Forest Business Accelerator

Forest Business Accelerator är ett samarbete mellan BizMaker, SCA, IBM och Processum Biorefinery Clusters som är en del av RISE. Utifrån uppsatta mål, affärsmodeller och strategier arbetar vi gemensamt mot att kommersialisera och internationalisera din lösning på större marknader.

Du får tillgång till branschspecialister, avancerade teknikplattformar, värdefulla nätverk och nya möjligheter till samarbeten. Du får också stöd i att paketera ditt erbjudande och affärsmodell samt stöd för att hitta finansieringslösningar och investerarkontakter. Utöver detta får du också behovsstyrda insatser, exempelvis rådgivning inom patent och IPR-frågor samt juridiskt stöd vid avtalsskrivning.

Vem kan delta?

Programmet riktar sig till dig som driver ett företag i Sverige med målsättningen att kommersialisera din innovation. Innovationen ska ha en skoglig koppling och vara hållbar. Det betyder att den på något sätt ska skapa värde för skogen eller skogsindustrin men att korsbefruktning med andra branscher och områden kan variera. Kanske identifierar du skogen som ett nytt marknadsområde? Kanske ser du nya möjligheter inom energi, smarta material, livsmedel eller annat som kan göra världen lite grönare? Då har du hittat rätt!

Exempel på innovationer vi söker:

 • Innovationer baserade på massa, papper och trä
 • Innovationer som ökar värdet av restprodukter
 • Hållbar livsmedelsproduktion
 • Effektivisering av skogliga produktionsprocesser
 • Produkter, tjänster och lösningar inom exempelvis IoT, Big Data, SCM, AI, VR och robotik med koppling till industrin
 • Innovationer som bidrar till den gröna energiomställningen

Kriterier för att delta i programmet:

 • Företaget ska ha en produkt eller tjänst som är eller står mycket nära en marknadsintroduktion.
 • Företagets innovation ska ha tillväxtpotential och vara skalbar på internationell marknad.
 • Företaget ska kunna satsa på sin affärsutveckling inom programmet.
 • Företagets organisationsnummer får ej ha funnits registrerat i mer än fem år.
 • Företagets grundarteam måste äga bolaget till 75%, utdelning till ägare får ej ha skett.

Programmet erbjuder unik tillgång till

KOMPETENS INOM SKOGSINDUSTRI

Stöd i utveckling och verifiering mot SCAs processer och verksamhet.

AFFÄRSRÅDGIVNING

BizMaker, SCA, IBM och Processums affärsrådgivare, nätverk, branschkompetens, teknik och testmiljöer.

DIGITALA PLATTFORMAR

IBMs kraftfulla plattformar för utveckling av applikationer baserade på IoT, AI och big data.

Pilotanläggning

RISE Processums omfattande pilotanläggning för test av bioteknik och kemiska processer.

Programupplägg

Uppstart av programmet sker en till två gånger per år och löper över sju månader. Det är ett intensivt program med både fysiska och digitala träffar. Vi ses i workshops, seminarier och andra typer av event.

Du som deltar förväntas bland annat delta på dessa gemensamma tematiserade heldagsträffar:

• Introduktion, handlingsplan
• Finansiering, affärsmodellering
• Marknadskommunikation och hållbarhet
• Strategi för tillväxt
• Internationella affärer
• Avslutningsdagar

Vad kostar det?

Avgiften för att medverka i vår skogliga accelerator under 2023 är 10.000 kr + moms. Ni står själv för resor, logi och omkostnader för ert företags deltagande.

Ni erbjuds hjälp att hitta rätt typ av finansiering för att skala upp ert företag utifrån era behov. Vi investerar dock inte i ert bolag och tar därmed inte heller ut något ägande vid medverkan i programmet.

IP OCH SEKRETESS

Vi värnar om dina immateriella rättigheter och all IP stannar hos dig som upphovsmakare. Vi arbetar under strikt sekretess och all information behandlas konfidentiellt.

Våra förväntningar på programmet har både infriats och överträffats. Det nära samarbetet med partnerbolagen är unikt och har varit extremt positivt för oss. Kontakten som vi fått med SCA både under programmet och framåt är väldigt värdefull.

Josefin Larsson, Reselo

Genom acceleratorn har vi fått prestigereferenser, SCA som vi nu har mycket kontakt med och även andra stora företag som är i världsklass i sina nischer. Vi har fått riktiga kontakter, riktiga affärer och träffat personer som öppnar hela sina nätverk.

Ida Rehnström, Flasheye

Vill du veta mer?

Pelle Berglund

Affärsrådgivare – Ånge
073 847 94 24

Deltagande startups 2023

Melinda Persson, grundare och Linda Morén på Diri Safety Solutions.

DIRI SAFETY SOLUTIONS

Erbjuder företag ett digitalt riskhanterings-verktyg för att underlätta riskbedömningarna i arbetet och utöka det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Besök diri.se
Linnea Brännström grundare Original Creations.

ORIGINAL CREATION

Erbjuder ett transparent spårbarhetssystem som förenar aktörer inom hela materialflödeskedjan och effektiviserar kundernas hållbarhetsrapportering.

Besök originalcreation.se
Håkan Wahlgren, affärsutvecklare och Lars Birging, vd och medgrundare på Zigrid.

ZIGRID

Har tagit fram en lösning för att producera el från låga temperaturer som för närvarande inte nyttjas.

Besök zigrid.se
Sara Nozkova vd och medgrundare på FLOX Robotics.

FLOX ROBOTICS

Designar, utvecklar och distribuerar autonoma teknologier för att hålla vilda djur borta från områden där de inte ska vara.

Besök floxrobotics.com
Malin Alpsten, vd och medgrundare och Anna Carlsson, medgrundare på Bright Day Graphene.

BRIGHT DAY GRAPHENE

Tillverkar grafen av förnybara resurser med unika egenskaper optimerade för energilagring.

Besök brightdaygraphene.se

Nyheter

Linnea Brännström är vd och grundare av Original Creation som är ett av de deltagande startupbolagen i Forest Business Accelerator.
Nyhet

Rekrytering och pilotkunder i fokus för Original Creation

Melinda Persson och Linda Morén har deltagit med startupbolaget DIRI Safety Solutions i BizMakers affärsutvecklingsprogram Forest Business Accelerator 2023.
Nyhet

Smart riskhantering succé redan på pappret – nu skalar DIRI upp

Sára Nožková, vd och medgrundare i FLOX Robotics.
Nyhet

Unik teknik kan styra och valla vilda djur 

Programpartners

SCA logotyp

Kärnan i SCAs verksamhet är skogen, 2,6 miljoner hektar i norra Sverige. Kring denna unika resurs har vi byggt en välutvecklad värdekedja baserad på förnybar råvara från våra egna och andras skogar. Vi erbjuder papper för förpackningar och tryck, massa, trävaror, förnybar energi, tjänster för skogsägare och effektiva transportlösningar.

SCA om acceleratorn
Många spännande och lovande framtidssatsningar finns inom SCA men det är förstås omöjligt att fokuserat kunna jobba med alla potentiellt intressanta spår. Därför behövs entreprenörer som kan utveckla och kommersialisera koncept som ligger utanför det som vi själva satsar på. Ett entreprenöriellt bolag kan forma en struktur och kultur som är optimal vid utvecklingen av helt nya produkter och affärer där extremt snabba beslut är en del av vardagen. Det som dock ofta saknas är den kraft i form av resurser, kunskap, kontaktnät och affärsmässig erfarenhet som stora företag besitter. En genomtänkt samverkan mellan entreprenörer och stora företag ger intressanta förutsättningar för att kunna skapa helt nya värden.

Forest Business Accelerator är en viktig plattform för att möjliggöra ett fruktsamt utbyte mellan SCA Forest Products och entreprenörer. Vi är övertygade om att acceleratorn kommer att kunna öppna dörrar till nya intressanta dialoger, relationer och samarbeten.

En speciellt intressant och mycket relevant komponent i den skogliga acceleratorn är korskopplingen mellan Skogindustri och digitalisering. Dagens samhälle, industri och affärsliv påverkas och förväntas i allt högre grad påverkas av den utveckling som möjliggörs genom digitalisering. Därför har det varit självklart att tillsammans med BizMaker och IBM starta en skoglig accelerator med en tydlig koppling mot digitalisering.

SCA Forest Products ser acceleratorn som en satsning med syfte att skapa en såddbädd för transformerande innovationer.  Det är mycket intressant att samla entreprenörer runt skogsindustrin för att skapa nya möjligheter för framtiden.

Länk till SCAs webbplats: www.sca.com/sv

IBM logotyp blå

IBM är ett kognitivt lösnings- och molnplattformsföretag som arbetar med digital transformation av företag och branscher. Med verksamhet i över 170 länder och med innovation som en central del av vår strategi levererar IBM branschanpassade lösningar inom kognitiva tjänster, moln, big data och analys, säkerhet, mobilitet och samverkan. Vi verkar i skärningspunkten mellan teknik och affärsverksamhet. Det gör det möjligt för oss att förändra världen vi lever i. Våra kunder jobbar för att lösa upp städers trafikproppar, hitta botemedlet för cancer, förbättra säkerheten i mathantering, minska olika typer av risker och inte minst arbetar de för att ta hand om sina egna kunder, anställda, medborgare och patienter på bättre och mer individanpassade sätt. Att vara en nödvändig organisation i skapandet av en smartare planet är vår mission.


Länk till IBMs webbplats: www.ibm.se

RISE logotyp

RISE i Örnsköldsvik stödjer och initierar forskning och utveckling inom bioraffinaderi. Tillsammans med andra bioraffinaderi-initiativ utgör vårt kluster med partners från industri och akademi ett viktigt nav för utveckling av nya produkter, processer och energilösningar från skogsråvara och processindustrins restströmmar. Med vår kompetens och våra pilotutrustningar kan vi på uppdrag av enskilda parter på ett neutralt och oberoende sätt genomföra utvecklingsprojekt eller producera substanser för vidare utveckling.

Länk till RISE Processums webbplats: www.processum.se

Tidigare deltagande startups 2017-2022

LUP TECHNOLOGIES

Effektiviserar godslogistiken för industrier genom att samla anläggningsrutiner till transport-företag och chaufförer i ett system.

Besök lupnumber.com

TRACY OF SWEDEN

”Skogens Google” – ett högteknologiskt system för trädigenkänning och spårning i kampen mot illegal skogsskövling.

Besök tracyofsweden.com

SUSTAINALUBE

Utvecklar revolutionerande produkter i form av vattenlösliga och fossilfria smörjmedel för skogs- och entreprenadmaskiner.

Besök sustainalube.com

SKOGENS SKÖNA GRÖNA

Ser skogen på ett helt nytt sätt och tillverkar unika matprodukter för global export med granskott som smakbärare.

Besök skogensskonagrona.se

KATAM TECHNOLOGIES

En digital teknik baserad på AI och sensorer som i realtid mäter skogsbestånd med hjälp av en smartphone.

Besök katam.se

IMORGON INNOVATION

Utvecklar M3smarta trähus som i centrala lägen förlänger städer med attraktiva boenden och arbetsplatser på vatten.

Besök imorgoninnovation.com

ENERGY SOURCING TECHNOLOGY

Sänker inköpspriset på el genom informationslogistik, strategiutveckling och algoritmhandel.

Besök ensotech.se

EKOLIGENS

Har i samarbete med den svenska mode- och skogsindustrin utvecklat en världsunik teknik för produktion av cellulosagalgar.

Besök ekoligens.com

PARALOX

Automatiserar och sammankopplar i realtid byggprocessens affärs- och logistikkedja – från första brädan till den färdiga byggnaden.

Besök paralox.se

NORDLUFT AUTOMATION

Ett automatiserat spridarsystem för gödning och återföring av aska över skog med hjälp av unik drönareteknologi.

Besök nordluftautomation.com

MULTI CHANNEL SWEDEN

En unik teknik för sönderdelning av stockar vilket ökar massaindustrins nyttjande av skogsråvara.

FLOCELL

Utvecklar morgondagens teknik inom global vattenrening för processindustrin samt kommunala och privata reningsverk.

Besök flocell.se

ENVIGAS

Omvandlar restprodukter från skogen till ekonomiskt och miljömässigt värdefulla produkter så som biokol, bioolja och bioenergi.

Besök envigas.com

DEEP FORESTRY

En unik drönarteknologi som kan mäta stora volymer av skogsbestånd vilket automatiserar traditionella metoder.

Besök deepforestry.com
Andreas Vidman på Prediktera.

PREDIKTERA

Kemisk bildanalys och avläsning av stora volymer material i skogliga produktionsprocesser.

Besök prediktera.com
Jakob Liedberg, vd, Cinis-Fertilizer.

CINIS FERTILIZER

Process för omvandling av aska från massabruken till ett högvärdigt och fossilfritt mineralgödsel.

Besök cinis-fertilizer.com

CALEJO INDUSTRIAL INTELLIGENCE

Unik spetsteknologi inom AI som effektiviserar och miljöförbättrar industrins processer.

Besök calejo.ai
Teamet Taigatech.

TAIGATECH

AI-lösning som hjälper sågverk att identifiera enskilda stockar genom hela processen och såga upp dem på ett optimalt sätt.

Besök taigatech.se
Daika Woods team.

DAIKA WOOD

Ett nytt biobaserat material som kan ersätta plast, tillverkat av restströmmar från skogsindustrin.

Besök daikawood.com
Gary Cass, Cass Materials.

CASS MATERIALS

En ny metod för hållbar produktion av textila material, baserad på nanocellulosa och unika naturliga processer.

Besök cassmaterials.com
Victor Borén och Leif Erlandsson på MicroDri.

MICRODRI

En mikrovågsbaserad lösning för virkestorkning där varje enskild bräda går att följa för att anpassa torkprocessen.

Besök microdri.se
Christoffer Olausen och Lars Erik Sjögren på Biosorbe.

BIOSORBE

Har tagit fram ett biomaterial som på ett effektivt och miljövänligt sätt kan absorbera kolväten och olja från vatten, luft och jord.

Besök biosorbe.com
Ida Rehnström och Dariusz Kominiak på Flasheye.

FLASHEYE

Använder en specifik typ av 3D-sensorer för övervakning av industrier som kan se och analysera processer, fordon och människor i realtid.

Besök flasheye.se
Jonathan Persson och Erik Rosengren på Helios Innovations.

Helios Innovations

Har utvecklat en metod för att rena havsvatten och andra vätskor vid mycket låga temperaturer vilket gör att industrier kan ta tillvara på energin från sin egen restvärme.

Besök heliosinnovations.se
Josefin Larsson och Thomas Baumgarten på Reselo.

RESELO

Omvandlar restprodukten björkbark till ett biomaterial som kan ersätta fossilbaserat gummi som finns exempelvis i leksaker, skyddsutrustning och skor.

Besök reselo.se
Johanna Johansson på PlantVation AB

plantvation

Teknik för automatiserade odlingssystem som effektiviserar och digitaliserar förodling av plantor.

Besök plantvation.com
Tebritos team.

Tebrito

Utvecklar storskalig automatiserad produktion av insekter för mat och foder, odlade på restströmmar från skogsindustrin.

Besök tebrito.se
Axel Häger på Jord Innovation.

Jord Innovation

Utvecklar komposterbara värmeljus gjorda av ett biologiskt nedbrytbart material.

Besök jordinnovation.com
Thomas Storsjö, vd, Eric Tjernberg, grundare och Juan Pablo Arrigoni, forskare och PhD i kompostering på Biocompost.

BIOCOMPOST

Komposteringsteknik som förädlar organiskt avfall till miljövänliga jordförbättringsprodukter.

Besök biocompost.se
Hugo Wikström och Elena Petukhovskaya på Big Akwa.

Big Akwa

Hållbar fiskodling som förser pappersindustrins biofilter med näring och samtidigt skapar en renare havsmiljö.

Besök bigakwa.com