Zeeds har genomgått acceleratorprogrammet Youth Wellness Accelerator
Pressrelease

Ny digital tjänst ska göra terapi enklare och mer effektiv

Med en ny app vill startupföretaget Zeeds få fler patienter att fullfölja sin behandling mot depression. Genom att kapa pappersarbetet och underlätta patientens och psykologens interaktion mellan terapiträffarna hoppas grundarna bakom Zeeds kunna hjälpa fler att bli friska. 

– Det var när jag själv pluggade till psykolog som jag insåg hur pappersinriktade dagens KBT-behandlingar är, med dagböcker, scheman och texttunga böcker, och vilken nytta ett digitalt verktyg skulle göra, säger innovatören Mamduh Halawa. 

Nu har han och det övriga teamet bakom Zeeds utvecklat och förfinat verktyget i nästan fyra år och skapat en app fylld med användarvänliga hemuppgifter där psykologen i realtid kan följa patientens mellansejoursaktivitet. 

– Nyttan är lika stor för både patienter och psykologer. Men även verksamhetschefer gynnas av verktygets systematiserade, anonyma data där de kan mäta utfall på ett helt annat sätt än tidigare, säger Mamduh. 

Zeeds har deltagit i BizMakers acceleratorprogram Youth Wellness Accelerator 2023, för startupbolag med digitala lösningar som ska motverka psykisk ohälsa hos barn och unga. I acceleratorn får bolagen bland annat hjälp att testa och verifiera sina lösningar mot berörda kunder och målgrupper. För Zeeds har samarbetet med rätt personer inom det offentliga varit särskilt givande. 

– Acceleratorn har varit en väldigt värdefull ingång till psykologer och verksamhetsledare som arbetar kliniskt och som kan berätta om sina befintliga verktyg och utmaningar. Det är tydligt att problemet med tillgänglighet och följsamhet är stort och vi har fått överväldigande positiv feedback. 

Mamduh Halawa, Zeeds

En av de partners från programmet som samarbetat med Zeeds är Region Västernorrland. Sofie Lidehäll, som är utvecklingsstrateg inom regionen, ser ett stort behov av lättillgängligt och behovsanpassat stöd som kan finnas där kontinuerligt för patienten under en behandlingsperiod. 

– Jag tror att möjligheten till tätare kontakt och ökad delaktighet under hela behandlingsperioden är en stor vinst för både psykolog och patient. Det bör öka möjligheten till behovsanpassad stöttning från psykologens sida och graden av engagemang och känslan av makt över det egna måendet för patienten. 

Sofie tror att bolaget har goda chanser att växa, lyckas och göra stor nytta, inte minst tack vare Mamduhs genuina personlighet. 

För Mamduh Halawa handlar allt om att lösa ett verkligt problem. Därför är den ökade insynen i vårdgivarnas vardag den största vinsten. 

– Vår lösning måste vara så pass mycket bättre att det är värt besväret att ta in ytterligare ett system, säger han. 

Arbetet med att lansera verktyget pågår för fullt och först ut är privata vårdgivare i Sverige. 

– Parallellt med lanseringen optimerar vi appen ytterligare. Därefter satsar vi på vidareutveckling mot fler och ännu mer komplexa segment, avslutar Mamduh Halawa. 

KONTAKT

Mamduh Halawa
info@zeedsapp.com

Cecilia Nordlund, projektledare Youth Wellness Accelerator och affärsrådgivare, BizMaker
070-557 9003
cecilia.nordlund@bizmaker.se

Relaterade nyheter

Linda Thorén, VD på Re:store
Pressrelease

Re:store Höga Kusten innoverar för att skapa en hållbar och lönsam affärsmodell

Johanna Blylod, Piteå Science Park, Josefin Lundberg, Skellefteå Science City och Mona Sundin, BizMaker har gått samman och utvecklat det digitala verktyget ”Innovationsanalys”.
Pressrelease

Så ska norrländska företag bli mer innovativa

Youngnest är ett startupbolag från BizMaker.
Nyhet

Massor av envishet och smart spelifiering gav framgång