Johanna Blylod, Piteå Science Park, Josefin Lundberg, Skellefteå Science City och Mona Sundin, BizMaker har gått samman och utvecklat det digitala verktyget ”Innovationsanalys”.
Johanna Blylod, Piteå Science Park, Josefin Lundberg, Skellefteå Science City och Mona Sundin, BizMaker har gått samman och utvecklat det digitala verktyget ”Innovationsanalys”.
Pressrelease

Så ska norrländska företag bli mer innovativa

Företag i Västernorrland, Västerbotten och Norrbotten har nu möjlighet att med ett enkelt digitalt verktyg ta tempen på sitt innovationsklimat. Verktyget är ett kostnadsfritt självskattningstest som består av ett antal frågeställningar inom olika områden.
–När företagaren svarat på frågorna så får de en innovationsanalys med konkreta tips på hur de kan jobba för att skapa en företagskultur som tar tillvara på innovativa idéer och ser till att de blir verklighet, säger Mona Sundin, affärsområdeschef Science Park på BizMaker.

I en gemensam satsning att stötta företag i sitt innovationsarbete har innovationsaktörerna BizMakerSkellefteå Science City och Piteå Science Park gått samman och utvecklat ett digitalt verktyg. Verktyget ”Innovationsanalys” ger företagen en vägledning i hur företagets innovationsförmåga kan stärkas. Analysen som genereras ger företagen en nulägesbild över hur de beaktar innovation men också konkreta och praktiska råd för att stärka företagens förmåga att tillvarata och främja innovation. De som vill kan också få fortsatt stöd av respektive innovationsaktör i sin region.

– Verktyget riktar sig till små- och medelstora företag och även organisationer som tycker att innovation är viktigt, vare sig de redan jobbar med förändringsarbete och innovation och vill utvecklas mer eller om de precis är i startgroparna. Det handlar mycket om att våga jobba mot det okända och skapa resurserna. Man behöver bygga en kultur av uthållighet och inte vara rädd för att misslyckas säger Mona Sundin, affärsområdeschef Science Park på BizMaker.

Ledningen på företag skapar förutsättningarna och är avgörande för att arbetsplatser ska kunna arbeta med innovation.

– Företags förmåga att tänka nytt är en nyckelfaktor för att bibehålla konkurrenskraft, anpassa sig till förändringar och uppnå långsiktig framgång. För att effektivt bedriva innovationsarbete krävs att företagets strategi, processer och företagskultur aktivt stödjer och främjar innovationsinitiativ, och med hjälp av innovationsanalysen får företagens tips på hur de kan göra just det, säger Josefin Lundberg, COO och innovationsledare på Skellefteå Science City.

Innovationsarbete kan verka komplext och svårt men det behöver det inte vara enligt Cecilia Nordlund, innovationsledare på BizMaker.

– Det är som att vi människor tror att förändring måste vara svårt. Men ofta är det i de enkla lösningarna som det geniala sker. Ett första steg kan exempelvis vara att sätta upp en mailadress dit alla medarbetare i ett företag kan maila in idéer eller insikter från kundkontakter, oavsett om det faller inom deras arbetsuppgifter eller inte. Det handlar om att ta tillvara på all kreativitet och kunskap för att skapa så goda förutsättningar som möjligt för företaget. Det viktiga sen är att inspel som skickas in faktiskt diskuteras i strategiska forum och ges en ärlig chans.

Verktyget för att göra en innovationsanalys finns tillgängligt på www.bizmaker.se där vem som helst kan testa sin innovationsmognad. Testet är kostnadsfritt och består av 29 frågor inom 8 olika områden till exempel strategi, ledarskap och kultur, affärsmodell och varumärke samt omvärld och affärsmöjligheter. 

– Det handlar mycket om att våga jobba mot det okända och skapa resurserna. Man behöver bygga en kultur av uthållighet och inte vara rädd för att misslyckas, säger Mona Sundin. 

Fakta om innovationsanalysverktyget

• Innovationsanalysen togs initialt fram av Skellefteå Science City, Piteå Science Park och RISE i projektet Intersective Innovation som syftade till att låta små- och medelstora företag i Norr- och Västerbotten testa metodik inom öppen innovation. Den versionen är nu utvecklad och förbättrad.

• Verktyget är baserat på den internationella innovationsstandarden ISO 56002, en vägledande standard för innovationsledning. Vägledningsstandarden kan användas som en checklista för att få i gång och upprätthålla ett systematiskt innovationsarbete i ett företag, kommun eller annan organisation.

Kontakt

Mona Sundin, BizMaker
mona.sundin@bizmaker.se, 072 202 07 76

Cecilia Nordlund, BizMaker
cecilia.nordlund@bizmaker.se, 070 557 90 03

Innovationsanalys är ett enket digitalt verktyg för företagare att mäta sin innovationsmognad.
Gör innovationsanalysen här

Relaterade nyheter

Från vänster: Ewa Sandeheim - BizMaker, Carina Bergquist-Palm - Nordeas Norrlandsstiftelse, Olof Frensberg - Blå Grön Odling, Logoped Anna Nilsson, Emma Holmström - Mattematikvågen, Sofie Hallin - Nordea.
Nyhet

Vinnarna av Nordeas Norrlandsstiftelses Hållbarhetspris utsedda

Anna Kollberg, framtidsstrateg på BizMaker.
Nyhet

Positivt beslut för att stärka det kreativa och kulturella branscherna i Västernorrland

Linda Thorén, VD på Re:store
Pressrelease

Re:store Höga Kusten innoverar för att skapa en hållbar och lönsam affärsmodell