fbpx

Youth Wellness Accelerator

Impact by business

Youth Wellness Accelerator programmet för startups från hela Sverige med digitala lösningar som möter en av samhällets stora utmaningar – att motverka psykisk ohälsa hos barn och ungdomar. Youth Wellness Accelerator är ett intensivt affärsutvecklingsprogram med en unik möjlighet för startups att testa och verifiera lösningar mot berörda kunder och målgrupper. Analysera och utveckla din lösning tillsammans med aktörer inom den offentliga sektorn. Få tillgång till expertkompetens inom utveckling av digitala innovationer, skalbara IT-lösningar och spelutveckling. Växla upp din lösning för ökad tillväxt och större samhällspåverkan. Tillsammans förbättrar vi situationen och förutsättningarna för barn och unga.

Har du en lösning som kan bidra till att minska psykisk ohälsa bland barn och unga?
Ansökan till Youth Wellness Accelerator är stängd.

Fler och fler barn och unga söker hjälp för bland annat ångest och depression. Vuxna har begränsad insyn i och förståelse för den digitala värld och vardag som barn och unga lever i idag. De möjligheter och osäkerheter som följer med en ökad digitalisering kan göra det svårt att navigera bland vad som kan vara skadligt för den psykiska hälsan och vad som faktiskt skulle kunna förebygga psykisk ohälsa. 

Genom att korsbefrukta digitala lösningar skapade av innovativa startups med kunskapen och möjligheterna som finns hos offentliga aktörer kan vi skapa smarta välfärdstjänster som gynnar både människa och samhälle.   

VEM KAN ANSÖKA?

Kunskapsintensiva företag med målsättningen att kommersialisera sin innovation och skapa värde relaterat till utmaningen kring psykisk ohälsa för barn och ungdomar. Kanske har du redan din idé på delar av marknaden men är intresserad av att testa din affärsidé mot det offentliga som kund, då är det här programmet för dig!För att kvalificera till programmet ska du redan idag ha en innovation som är riktad till målgruppen eller som kan vridas till att fungera mot målgruppen barn och unga som lider av psykisk ohälsa. 

Dessutom har vi följande kriterier:

 • Företaget ska ha en produkt eller tjänst som är eller står mycket nära en marknadsintroduktion
 • Företagets lösning ska vara innovativ och nytänkande med potential att skapa impact
 • Företagets innovation ska ha tillväxtpotential och vara skalbar på internationell marknad
 • Företaget ska kunna satsa minst 40 timmar per vecka på sin affärsutveckling inom programmet
 • Företagets organisationsnummer får ej ha funnits registrerat i mer än fem år
 • Företagets grundarteamet måste äga bolaget till 75%, utdelning till ägare får ej ha skett

 

FOKUSOMRÅDEN

Vi är intresserade av alla former av digitala innovationer och lösningar som på något sätt skapar positiva effekter gällande psykisk hälsa för barn och unga. Kanske har du en lösning inom ramen av området GovTech vilket kännetecknas som nya smarta välfärdstjänster och produkter utvecklade för att skapa nytta och värde för medborgare och medarbetare inom offentliga organisationer? Eller möjligtvis en gaminglösning som kan identifiera och analysera måendet hos användarna? Eller något helt annat som skapar värde för den unga generationens psykiska hälsa. Då är det dig vi söker! 

Exempel på digitala innovationer som vi söker: 

 • Produkter/tjänster som kortar köerna till stödinsatser 
 • Produkter/tjänster som genom skolhälsan förebygger psykisk ohälsa 
 • Produkter/tjänster som innehåller applied gaming förebygger psykisk ohälsa 
 • Produkter/tjänster som erbjuder hjälp och stöd för personer som befinner sig runt barn och ungdomar eller direkt gentemot målgruppen 

 

ACCELERERA DITT FÖRETAG

Programmet omfattar fyra månaders affärsutveckling. Utifrån uppsatta mål, affärsmodeller och strategier arbetar vi gemensamt mot att verifiera och att framgångsrikt kommersialisera ert företags lösning för att en så stor målgrupp som möjligt får ta del av värdet och effekterna som skapas.  

Som deltagare får du tillgång till: 

 • BizMaker, GovTech Sweden, Game On MidSweden, IBM, Esatto, Sundsvalls- och Örnsköldsviks kommun affärsrådgivare, strateger, nätverk, branschkompetens, teknik och testmiljöer. 
 • IBMs kraftfulla plattformar för utveckling av applikationer baserade på IoT, AI, big data m.m.
 • Möjlighet att skräddarsy testpiloter genom Region Västernorrlands Testbädd Hälsa
 • Stöd för paketering av erbjudande och affärsmodell 
 • Stöd för att hitta finansieringslösningar och investerarkontakter 
 • Behovsstyrda insatser, t.ex. rådgivning inom patent och IPR-frågor samt juridiskt stöd vid avtalsskrivning 
 • Seminarier och workshops 
 • Lokala, regionala och internationella event och nätverksträffar  

KONTAKT

Cecilia Nordlund, BizMaker
070 557 90 03, cecilia.nordlund(@)bizmaker.se

IP, SEKRETESS OCH ANTAGNINGSPROCESS

Vi värnar om dina immateriella rättigheter och all IP stannar hos dig som upphovsmakare. Vi arbetar under strikt sekretess och all information behandlas konfidentiellt. I den första ansökan beskriver du endast kortfattat din innovation. Om du går vidare kommer vi att kontakta dig för kompletterande underlag. I samband med detta får du även tydlig och skriftlig vägledning kring vad som gäller avseende sekretessen för din innovation. Räkna med att avsätta ett par dagars arbete för affärscoachande samtal och kompletteringar om din ansökan går vidare.

 

Arbetet kommer att följa olika teman:

 • Kommunicera värde
 • Strategi för tillväxt
 • Skarp verifiering
 • Finansiering för hållbar tillväxt
 • Nästa steg – avslut på acceleratorprogram

 

KOSTNADER OCH FINANSIERING

Avgiften för att medverka i Youth Wellness Accelerator är 5.000 kr + moms. Ni står själv för resor, logi och omkostnader för ert företags deltagande.

Ni erbjuds hjälp att hitta rätt typ av finansiering för att skala upp ert företag utifrån era behov. Vi investerar dock inte själva i ert bolag och tar därmed inte heller ut något ägande vid medverkan i programmet.

HAR DU FRÅGOR?

Kontakta:
Cecilia Nordlund, BizMaker
070 557 90 03, cecilia.nordlund(@)bizmaker.se

Program partners:

Hälso- och sjukvården i Region Västernorrland vill, genom att etablera en testbädd, möjliggöra utformning av nya och säkra metoder för att komma i kontakt med och stötta invånare att göra hälsosamma val.

Testbädd Hälsa är ett initiativ från Region Västernorrland, Bron innovation och BizMaker, där vi öppnar upp för externa parter att utföra tester på produkter och tjänster som främjar bättre hälsa. I testbädden erbjuds en enkel ingång, för företag och entreprenörer, till delar av hälso- och sjukvårdens verksamheter. Det ger möjlighet för fler aktörer att bli delaktiga i att utforma och nyttja stödsystemet för innovation inom offentlig sektor.

Bron är Västernorrlands digitala innovationshub och IT-kluster som samlar över 90 privata företag, offentliga aktörer och akademin till samverkan för mer digital innovation.

Bron är den drivande aktören i att forma ekosystemet för GovTech i Sverige med syfte att accelerera samhällsvärdet i den digitala transformationen. Initiativet började i just Västernorrland därför att här finns viktiga förutsättningar för GovTech redan på plats; en stark samverkanskultur kombinerat med framåtlutade myndigheter och innovativa techföretag.

Vi driver även projektet och spelklustret Game ON Mid Sweden som ska skapa förutsättningar för etablering av nya jobb, nya företag och nya utbildningar inom spelbranschen i Västernorrland. Projektet har fokus på tillväxt, internationalisering och kompetens och ska genom samarbete med andra branscher bidra till förnyelse och utveckling av näringslivet och den offentliga sektorn i regionen.

Sundsvall är med nära 100 000 invånare tillväxtmotorn i Sundsvallsregionen där 200 000 personer bor och arbetar. Inom Sundsvalls kommun är vi cirka 8 000 medarbetare som arbetar med att både idag och framåt ge Sundsvallsborna god välfärdsservice och likvärdiga möjligheter till ett bra liv.

I staden mellan bergen är det en kvart till allt. Från affärslivet i Stenstan till livet på landet. Från skolan till skidbacken. Det liv allt fler önskar sig finns i Sundsvall.

Här utvecklar vi framtidens lösningar med den senaste fiberteknologin. Och här är det digitala hjärtat i välfärden; allt från barnbidrag till pension levereras härifrån varje dag.

Esatto – en digitalbyrå i framtidsbranschen. Esatto betyder exakt på italienska. Vi har alltid tyckt att exakthet är viktigt, därför blev vi väldigt duktiga på att leverera just det. I dag tror vi agilt är bästa vägen till exakt och vi tror lösning är lika viktigt som förmåga. Därför fokuserar vi mycket på just det – att stärka våra kunders egna kompetenser och förmågor.

Vi arbetar med organisationer inom en stor mängd branscher, hela spannet från start-up till basindustri. Det de har gemensamt är att de står mitt i eller inför ett skifte, som drivs på av de många förändringstryck som formar samhället. Det kräver metoder för att förstå hur framtiden kan komma att se ut men framförallt arbetssätt för att anpassa oss till förändringar vi inte kan förutse.

Örnsköldsvik kommun är kommunens största arbetsplats. Drygt 5 000 personer i kommunal förvaltning och kommunala bolag ser till att kommunens 56 000 invånare får god samhällsservice.

Kommunen är företagstät med många internationella företag, lång företagande- och industritradition och stort utvecklingsfokus där samverkan är en viktig nyckel. Närheten till Umeå gör att Örnsköldsvik är en del av en större arbetsmarknadsregion med totalt 200 000 invånare och 13 000 företag. Örnsköldsvik är en del av natursköna Höga kusten där skärgård och klippor möter skog och vildmark.

IBM är ett kognitivt lösnings- och molnplattformsföretag som arbetar med digital transformation av företag och branscher. Med verksamhet i över 170 länder och med innovation som en central del av vår strategi levererar IBM branschanpassade lösningar inom kognitiva tjänster, moln, big data och analys, säkerhet, mobilitet och samverkan. Vi verkar i skärningspunkten mellan teknik och affärsverksamhet. Det gör det möjligt för oss att förändra världen vi lever i. Våra kunder jobbar för att lösa upp städers trafikproppar, hitta botemedlet för cancer, förbättra säkerheten i mathantering, minska olika typer av risker och inte minst arbetar de för att ta hand om sina egna kunder, anställda, medborgare och patienter på bättre och mer individanpassade sätt. Att vara en nödvändig organisation i skapandet av en smartare planet är vår mission.

FINANSIÄRER