Grant Ware och Giselle Abbas, MindQuest deltagare i Youth Wellness Accelerator - ett acceleratorprogram från BizMaker.
Pressrelease

Digital storytelling tar upp barnens känslor till ytan

MindQuest utvecklar en spelinspirerad metod för att förebygga psykisk ohälsa, riktad till en ung målgrupp. Bolaget är precis bildat och drivs av Giselle Abbas, Grant Ware och Åsa Jonsson. Målet är att skapa en app som hjälper barn mellan fem och tolv år utveckla sina känslomässiga färdigheter genom storytelling och engagerande aktiviteter.

Genom spelet får barnen följa en huvudperson som de kan relatera till och spegla sig i. Berättelsen, som är skriven av grundarna själva, utgår från en verklig persons story och personlighet.

– Jag har fått mycket inspiration av en familjemedlem. Det här blir ett sätt att hedra hans minne och låta hans berättelse skapa nytta för andra, säger Giselle Abbas.

Många barn behöver hjälp att uttrycka känslor, samt utveckla sin empati och motståndskraft. MindQuest metod bygger på att det ska vara lätt för föräldrar och andra att checka in och starta en dialog utifrån spelet.

– Det är så lätt att barn sluter sig inom sitt skal och sitter själva med sin Ipad. Så ska det inte bli här, säger Grant. Eftersom spelet bygger på psykologi har vi knutit till oss en psykoterapeut som kommer att hjälpa oss ställa de rätta frågorna. Vår produkt ska vara både engagerande och mätbar. I slutet av varje spelsession skapas en rapport, som kan delas med föräldrar, lärare och vårdgivare.

MindQuest är en av deltagarna i BizMakers affärsutvecklingsprogram Youth Wellness Accelerator för digitala lösningar som ska motverka psykisk ohälsa hos barn och unga. Acceleratorn hjälper startupbolag att identifiera sin affär, verifiera lösningar, hitta finansiering och kommunicera sitt värde till framtida kunder.

– Våra partners i programmet har bland annat lärt oss vikten av att hitta ägarstrukturen och reglera den i tydliga avtal. De har hjälpt oss att skapa en trygg stomme och skapa en bra pitch och affärsplan. Vi har bland annat fått bra stöd via regelbundna partnermöten och vår kontaktperson har löpande hållit sig uppdaterad om var i processen vi är. BizMaker har bidragit med värdefulla tips om möjliga finansieringar att ansöka om. Nu har vi en plan för finansieringen de kommande månaderna, säger Giselle glatt. 

Eva-Marie Blusi Tyberg är innovationsledare inom Sundsvalls kommun och en av de kontaktpersoner som har lotsat deltagarna vidare till exempelvis rätt personer inom grundskolan. Något som annars hade varit svårt att få till på egen hand. 

– Vi är engagerade i Youth Wellness Accelerator för att det behövs nya sätt att möta den växande ohälsan bland unga. Vi tror att näringsliv och offentlig sektor behöver göra denna resa tillsammans och finna nya affärsmodeller i gränslandet mellan det offentliga och privata, säger hon.

MindQuest har i programmet utvecklat en grov prototyp som de kommer att testa av och vässa mot sina olika målgrupper. Då barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar kan ha extra stor nytta av stöd för att förklara sina känslor, finns intresse av att finjustera metoden mot exempelvis denna grupp.

– Vi har nu värdefulla kontakter inom skolans värld och även pågående dialoger med eventuella investerare som har väldigt tydliga och konkreta önskemål. Det finns helt klart mycket intresse där ute, avslutar Grant och Giselle. 

KONTAKT:

Giselle Abbas, medgrundare MindQuest
team@mindquestgame.com

Cecilia Nordlund, projektledare Youth Wellness Accelerator och affärsrådgivare, BizMaker
070-557 9003
cecilia.nordlund@bizmaker.se

Relaterade nyheter

Linda Thorén, VD på Re:store
Pressrelease

Re:store Höga Kusten innoverar för att skapa en hållbar och lönsam affärsmodell

Fredrik Jonasson och Claus Hjorth från ITSL Solutions på Grönborgs i Sundsvall.
Pressrelease

Ny tjänst löser säkerhetsutmaningar för offentlig sektor

Nawras Alashour är utvecklingschef på startupbolaget BlåGrön Odling.
Pressrelease

Härnösandsföretaget lanserar sitt odlingssystem i Östersund