Kvinna ler och skakar hand med en person. Glad man i bakgrunden.

VÅra styrelserBizMakers tre styrelser

På BizMaker har vi tre styrelser; föreningsstyrelsen, bolagsstyrelsen och studentstyrelsen. I vår föreningsstyrelse sitter representanter från Region Västernorrland och länets alla sju kommuner, de vill säga våra ägare. Här behandlas långsiktiga strategiska frågor. De bestämmer vad BizMaker ska jobba med. 

Bolagsstyrelsen stöttar i frågar av mer operativ karaktär. Hur vi ska arbeta för att nå våra mål. Här sitter representanter från näringsliv, offentlig sektor och andra företagsfrämjande organisationer.

För att vara relevanta i framtiden är det viktigt att vi lyssnar in morgondagens entreprenörer och innovatörer. I studentstyrelsen behandlas frågor där vi behöver de ungas perspektiv för att lyckas. Studentstyrelsen består av studenter och alumner från Mittuniversitetet och angränsande universitet.

Vill du veta mer?

FÖRENINGSSTYRELSE

Sara Nylund, ordförande, Region Västernorrland
Erik Thunefors, Region Västernorrland
Niklas Säwén, Sundsvalls kommun
Alicja Kapica, Sundsvalls kommun
Stefan Dahlin, Timrå kommun
David Forslund, Timrå kommun
Erik Lövgren, Ånge kommun
Stig Malmberg , Ånge kommun
Jon Björkman, Kramfors kommun
Ida Stafrin, Kramfors kommun
Johan Andersson, Sollefteå kommun
John Åberg, Sollefteå kommun
Andreas Sjölander, Härnösands kommun
Eva-Clara Viklund, Härnösands kommun
Carolina Sondell, Örnsköldsviks kommun
Johannes Nordin, Örnsköldsviks kommun

BOLAGSSTYRELSE

Lennart Andersson, ordförande, Sundsvalls Kommun
Maria Lidgren, Region Västernorrland
Uno Jonsson, Härnösands Kommun
Oliver Dogo, Handelskammaren
Fredrik Kuoppa, Almi Företagspartner
Anna Edblad, Örnsköldsviks Industrigrupp
Kristina Enander, SCA
Hans-Erik Nilsson, Mittuniversitetet
Karin Johnson, RISE Processum

studentSTYRELSE

Samantha Forslund
Aman Arabzadeh
Angelica Lundquist
Johanna Stridlund
Lisabet Wieslander
Anna Bjärnström


VI bygger för framtiden

När vi hjälper hållbara idéer växa, formar vi ett näringsliv som kan skapa värdeavkastning långt bortom den ekonomiska resultaträkningen. En högtflygande affärsidé kan generera vinst – men framförallt vara ett viktigt verktyg för att skapa trivsel, ren luft och resurser som räcker hela vägen in i framtiden.

bizmakers hållbarhetsarbete