BizMaker blir medlem i det internationella nätverket för innovationsaktörer IASP
Nyhet

Nytt internationellt samarbete öppnar upp världen för Västernorrland

BizMaker och High Coast Invest tar plats i IASP, det internationella organet för science parks och innovationsaktörer. Närmare kontakt med systerorganisationer och företag från hela världen ska stärka BizMakers nätverk och skapa nya möjligheter till internationell samverkan.
– Vi vill öppna världen för de företag och partners i Västernorrland som vi jobbar med, säger Mona Sundin på BizMaker.

IASP arbetar internationellt med att hjälpa sina medlemsorganisationer åstadkomma tillväxt, internationalisering och effektivisering. Organisationen samlar 350 medlemmar och dessutom över 115 000 företag som ingår i medlemmarnas nätverk.

– Vi har väldigt goda erfarenheter av samarbete inom SISP, som gör samma sak på nationell nivå. Vi delar metoder och byter erfarenheter med andra science parks och inkubatorer, säger Mona Sundin, chef för Science Park-verksamheten på BizMaker.

IASP driver innovations- och affärsutvecklingsfrågor genom en lång rad forum och event. Bland annat anordnar IASP en årlig konferens där medlemmarna sedan 40 år möts för att utbyta erfarenheter, hitta nya samarbeten och affärsmöjligheter.

– Det är en miljö där man vi kan lära oss och inspireras av varandra, men också möta många företag som vill få tillgång till den internationella arenan. Det blir spännande att se vad vi kan hämta med oss hem till Västernorrland, säger Mona Sundin.

BizMaker består av tre verksamhetsdelar: inkubatorn som jobbar med att stötta nytänkande affärsidéer och tidiga bolag såkallade startups, science park-delen som jobbar med att utveckla och förnya redan etablerade företag och offentliga verksamheter, och etableringsfrämjande som syftar till att locka nya verksamheter till Västernorrland. Förhoppningen är att medlemskapet i IASP ska gagna alla de tre verksamhetsbenen.

– Det är en väldigt bra tajming. Västernorrland är hett, med de stora industrietableringar som är på gång. Där kan vi, genom vårt globala nätverk, hjälpa till att både attrahera till Västernorrland och lära av vad andra aktörer gör i liknande situationer utomlands, säger Mona Sundin.

Mikael Aamisepp, chef på High Coast Invest som står för det etableringsfrämjande arbetet, ser stora fördelarna med medlemskapet i IASP.

– Genom High Coast Invests samarbete med Business Sweden har vi sett hur värdefullt det är att finnas i en internationell miljö, många förfrågningar har kommit in den vägen. Genom medlemskapet i IASP får vi tillgång till värdefulla nätverk och förutsättningar för goda, internationella relationer, säger han.

Relaterade nyheter

Anna Kollberg, framtidsstrateg på BizMaker.
Nyhet

Positivt beslut för att stärka det kreativa och kulturella branscherna i Västernorrland

Sven Wadman (Mittuniversitetet), Matts Nyman (BizMaker) och Åse Angland Lindvall (Peak Innovation) ser fram emot att utöka samarbetet mellan organisationerna.
Pressrelease

”Gränsgångare” ska föra akademi och näringsliv närmare varandra

Cecilia Nordlund är numera en certifierad innovationsledare på BizMaker.
Nyhet

Cecilias certifiering kvalitetssäkrar innovationsstödet