fbpx

Business Incubator

Vi stöttar dig på resan

I vår företagsinkubator växer nya idéer från privatpersoner, akademi och näringsliv. Avgörande för oss är inte din bakgrund, utan ditt nytänkande och din handlingskraft.

Våra affärsrådgivare är specialister på affärsutveckling och har stor erfarenhet av att bygga upp företag. Vid behov av annan expertis har vi även ett 30-tal konsulter till stöd inom olika områden. 

Vill du prata med oss om din affärsidé?

Så går det till

Vi värderar mod och handlingskraft högt. Vi erbjuder vi dig konkreta verktyg och en genomarbetad process för din resa som företagare.  Hos oss får du stöd att växa utifrån dina mål och var du befinner dig i ditt företagande just nu.

SKAPA

Allt börjar med en insikt och en idé. Du får upp till fyra kostnadsfria personliga möten med våra affärsrådgivare. Tillsammans går vi igenom hur din idé skapar värde för dig, för dina kunder och för samhället i stort.

UNDERSÖKA

Vill du utforska om din idé fyller ett verkligt behov? Vi undersöker potentialen i din lösning och du får testa den. Vi säkerställer att kunder är villiga att betala för det du erbjuder – och att det finns tillräckligt många. Var inte rädd för att ändra och testa igen.

UTVECKLA OCH DRIVA

Dags att satsa helhjärtat på din innovation? Vi stöttar dig med en skalbar och hållbar affärsidé. Tillsammans utvecklar vi din produkt eller tjänst så den passar på marknaden, gör en plan för hur du bygger ett växande företag.

VÄXLA UPP

Nu rustar vi dig för att fortsätta resan på egen hand. Är du redo att ta dina affärer ut i världen? Vi erbjuder extra insatser till startups som satsar strategiskt på internationell tillväxt. Och du, glöm inte att fira framgång!

Meet The Makers

Möt entreprenörer och möjliggörare i filmserien BizMaker Stories.

” BizMakers incubator is designed to help entrepreneurs develop new ideas into growing companies. The incubator gives you access to business advisors, office space and support based on your individual needs and phase. With a high range of corporate partners and expertise on board, your startup can also get access to specific industry knowledge, test environments and technology platforms to help you take your ideas to the next level.” 

– The Hub

Inkubatorprogram

Dessutom vill vi inspirera dig att:

Utveckla hållbara affärsmodeller som bidrar till de Globala Målen  |  Värdesätta mångfald och jämställdhet i teamet  |  Agera affärsetiskt och respektfullt  |  Utbyta erfarenheter med andra startups  |  Lära av både medgångar och motgångar, vägen fram är sällan rak  |  Ha roligt!