Business scaleupBidra med din kompetens som tillväxtcoach

Business Scaleup är ett tillväxtprogram för små och medelstora företag i Västernorrland som vill växa. I programmet stöttar vi företag med att tydligt visualisera framtiden och sätta strategier och mål för hur det ska bli verklighet.

Till varje bolag som deltar i Business Scaleup matchas fyra coacher. Coacherna som består av två kvinnor och två män har varsitt fokusområde; ekonomi, kund, process eller utveckling.

Det är en givande roll med arvode för dig vars hjärta klappar för entreprenörskap, problemlösning och utveckling.

Är du intresserad av att bli coach?

Vad är en tillväxtcoach?

Våra tillväxtcoacher är personer med stor erfarenhet av företagsutveckling inom olika områden som i rollen har ett coachande förhållningsätt. Tillväxtcoachen är inte rådgivare utan ställer frågor och kompletterar företaget med nya perspektiv. Det är inte en utbildad samtalscoach eller liknande.

Hur går det till?

BizMaker matchar fyra coacher till varje företag som deltar i programmet. Det är alltid två kvinnor och två män för att få största möjliga perspektiv. Som coach är du en neutral ledningskompetens men har inte samma juridiska ansvar som en styrelseledamot. Du ska ha ett coachande förhållningssätt, du är inte rådgivare utan ställer frågor och kompletterar företagets kunskap med nya perspektiv. Ett sekretessavtal tecknas med varje coach.  

UPPLÄGG

Varje coach har en specifik roll och ett eget fokusområde: ekonomi, kund, process eller utveckling. Inför mötet som hanterar just ditt fokusområde kontaktar du företaget i förväg för att gå igenom ett frågebatteri. Utifrån det gör du ett underlag till mötet som skickas ut innan till övriga coacher så att alla är förberedda och har en bra bild över vad som ska diskutera under mötet.
BizMakers certifierade koordinator följer ett beprövat koncept under samtliga möten och dokumenterar hela processen för att få en röd tråd.

HUR MYCKET TID TAR DET?

Coacher, rådgivare från BizMaker samt det deltagandet företaget träffas totalt vid sju tillfällen á två timmar. Programperioden löper under cirka 18 månader. Träffarna kan både vara fysiska och digitala beroende på vad som passar bäst. I uppdraget ingår att vara väl inläst och förberedd inför varje möte

ARVODE

Arvodet är 2950 kronor plus moms per genomförd gemensam träff (totalt max 20 650 kr + moms) som faktureras BizMaker. 

Coachernas fyra fokusområden

1. EKONOMI – ANALYTIKER

Den här rollen passar dig som är affärsutvecklare, med känsla för hur lönsamhet synliggörs i bolaget. Du är van att göra kalkyler och styra mot lönsamma affärer. Du har förmåga att levandegöra resultat, balansräkning, budget och att få fram de nyckeltal som underlättar bolagets förmåga att ha koll, här och nu. Ekonomisk hållbarhet är ledordet. Det är ingen idé att skala upp en affärsidé som inte håller rent ekonomiskt. Som ekonomi-coach ber du om ekonomiska rapporter så att de övriga i gruppen vet vad som händer i bolaget.

2. KUND – EMPATIKER

De bästa säljarna är de som har förmågan att försätta sig i någon annans situation. Som kund-coach är du duktig på strategisk kundbearbetning, från presumtiv till trogen kund. Du kan lätt sätta sig in i bolagets kundprocess och peka på de möjligheter som finns. Prioritera, peka på de lönsamma kunderna och välj bort de olönsamma, som ofta tar mycket energi från organisationen. Det handlar om aktiv kundbearbetning och marknadsföring utifrån de resurser som finns. 

3. PROCESS – EFFEKTIVITET

Som process-coach har du förmåga att se hela förädlingsprocessen från ax till limpa. Huvudprocessen, delprocesserna och hur de ska organiseras är kärnfrågor. Det handlar om att skapa en effektiv organisation där insatserna ger resultat. Det är bra om du är bekant med Lean Production för att maximera kundnyttan och samtidigt minimera slöseri av resurser genom olika typer av effektiviseringar och rationaliseringar. Du har förmågan att se över om bolaget är organiserat för att skapa kundnytta och leva upp till sin förädlingsprocess. Det innebär också rådgivning inom patent och IPR-frågor. 

4. UTVECKLING / MEDARBETARE – SER MÖJLIGHETERNA

I den här rollen gäller det att, utifrån företagets målbild, coacha företagaren att själv se vilka utvecklingsmöjligheter som finns. Du är även den person som under de tre andras möten ser vilka utvecklingsprojekt som kan hjälpa bolaget vidare. Utvecklingscoachens möte är det mest öppna mötet. Precis som i de andra mötena så finns en agenda som tydligt anger vad som bör komma upp på bordet. Men, utifrån det unika bolaget, med dess unika medarbetare, så ser utvecklingsplanerna väldigt olika ut.  

Det är häftigt att vi kan mötas i något helt nytt när vi har så olika erfarenhet och bakgrund. Jag har tillbringat stor del av mitt liv i företagsvärlden inom flera olika branscher både i mindre bolag och stora internationella bolag som IBM.  Att jag nu kan plocka ner mina erfarenheter till något som kan vara till nytta för bolaget jag coachar, är väldigt inspirerande.

Gun Blom-Lundgren,
Senior Advisor

Vill du veta mer?

Ewa Sandeheim

Projektledare
070 667 19 94

Pelle Berglund

Affärsrådgivare – Ånge
073 847 94 24