fbpx

Program

Affärsutveckling

På BizMaker hittar du allt från öppna seminarier dit vem som helst kan komma för att utveckla sitt koncept till skräddarsydda program för unika och branschspecifika innovationer. 

Aktuella program

 

BUSINESS INCUBATOR

I vår inkubator växer nya idéer från akademi, näringsliv och privatpersoner. Avgörande för oss är inte din bakgrund, utan ditt nytänkande och din handlingskraft. Våra rådgivare är specialister på att affärsutveckla innovationer och har stor erfarenhet av att bygga upp företag. Vid behov av annan expertis har vi även ett 30-tal konsulter till stöd inom olika områden. Vi värderar mod och handlingskraft högt. I gengäld erbjuder vi dig konkreta verktyg och en genomarbetad process för din resa som företagare. 

BUSINESS SCALEUP

Business Scaleup är ett tillväxtprogram för små och medelstora företag i Västernorrland som vill växa. I programmet stöttar vi företag med att tydligt visualisera framtiden och sätta en strategi för att nå målen.

FOREST BUSINESS ACCELERATOR

Forest Business Accelerator är ett samarbete mellan SCA, IBM, Processum och BizMaker. Hit antas lovande företag från hela Sverige som vill skala upp sina skogliga innovationer och bidra till en mer hållbar framtid. Vi erbjuder ett intensivt program med fokus på att nå internationella marknader.  Acceleratorn ger utvalda startups tillgång till branschspecialister, avancerade teknikplattformar, testanläggningar, värdefulla nätverk och nya samarbetsmöjligheter. 

PURE BUSINESS IMPACT

Genom att ge utrymme för hållbarhetsaspekter i den strategiska planeringen skapar du goda möjligheter för ditt företag.  I samarbete med PURE ACT erbjuder BizMaker ett hållbarhetsprogram för företagare i Västernorrland. Genom en serie seminarier ger vi dig kunskap och verktyg om hur hållbarhet kan integreras i verksamheten för att stärka ditt företags varumärke och konkurrenskraft.

YOUTH WELLNESS ACCELERATOR

Youth Wellness Accelerator är programmet för startups från hela Sverige med digitala lösningar som möter en av samhällets stora utmaningar – att förebygga psykisk ohälsa hos barn och ungdomar. Programmet omfattar sex månaders affärsutveckling med en unik möjlighet att testa och verifiera lösningar mot berörda kunder och målgrupper.

Vill du veta mer?

Kontakta en av våra affärsrådgivare, eller besök något av våra kontor.