Linnea Brännström är grundare av startupbolaget Orginal Creation som deltar i Forest Business Accelerator.
Pressrelease

Miljonstöd till startup med egen spårbarhetsteknik

Deep tech-bolaget Original Creation, som utvecklar ett spårbarhetssystem för tillverkande industrier, får drygt 1 miljon kronor av Vinnova för att snabbt komma vidare med sin digitala plattform.
– Det är ett fantastiskt kvitto på att vår innovation behövs och efterfrågas, säger Linnea Brännström, vd och grundare.

Vinnovastödet riktar sig till ”ett innovationsdrivet svenskt startup-företag som baserar sin affär på en banbrytande och framväxande lösning, ett så kallat deeptech-företag”, och ska användas till att validera både tekniska och kommersiella möjligheter. Stödet i den första fasen är 1 023 653 kronor.

– I och med Vinnovabidraget kan vi accelerera utvecklingen och verifiera vår lösning i relevant miljö. Vi vill komma ut på platsbesök och jobba tillsammans med industrierna för att få input och utveckla vår plattform så bra som möjligt.

Grunden i Original Creations spårbarhetssystem är ett digitalt äkthetsbevis, som kan länkas till en produkt eller råvara och följa med genom hela värdekedjan. Bevisen bygger på blockchain-teknik, och kring dem utvecklar Original Creations ett helt system som ska förenkla spårbarhet och i förlängningen bidra till mer cirkulärt resursutnyttjande och mer hållbar konsumtion.

– Det ligger djupt rotat hos mig, som växte upp på en gård i Västerbotten där vi verkligen såg till att utnyttja de resurser vi hade i första hand, säger Linnea Brännström, som har erfarenheter från både teknik- och finansbranschen.

Original Creations affärsidé svarar mot flera kundbehov. Dels EU:s lagstiftning om digitala produktpass, som presenteras 2024 och ställer helt nya krav på tillverkande företag. Dels behovet av att bekämpa piratkopiering, något som drabbar fler branscher än man först kan tro. Och sist men inte minst kommer Original Creations system att kunna leverera färdiga data till kundernas hållbarhetsrapportering, något som annars tar stora resurser i anspråk.

– Du kan uppfylla lagkravet, du får ett äkthetsbevis för din produkt, och du slipper ta in hållbarhetskonsulter för att göra en livscykelanalys, sammanfattar Linnea Brännström.

Bolaget ingår just nu i BizMakers affärsutvecklingsprogram Forest Business Accelerator, där Linnea tillsammans med bland andra RISE Processum, SCA och IBM tittar på möjligheter att testköra och verifiera sin teknik tillsammans med företag i skogsindustrin.

– Skogsbranschen finns här, och den lämpar sig väl för oss. Det är relativt enkelt att logga produkterna genom hela värdekedjan, jämfört med om vi skulle börja i exempelvis bilbranschen där det finns otroligt många komponenter och underleverantörer.

Vinnovaprojektet kommer att finansieras i fyra etapper, med upp till cirka en miljon kronor per omgång. Efter varje fas görs en ny ansökan. Målet är nu att med hjälp av dessa pengar och affärsutvecklingsstöd från Forest Business Accelerator ta fram en första fungerande produkt under första halvåret 2024, och göra bolaget redo för att ta in större kapital.

– Vi har dialog med flera investerare, med träffar gärna fler. Och inte minst vill vi ha kontakt med intresserade bolag inom tillverkande industri, avslutar Linnea Brännström.

Kontakt

Linnea Brännström, vd och grundare Original Creation
070-605 75 62, linnea.brannstrom@originalcreation.se

Relaterade nyheter

Linnea Brännström är vd och grundare av Original Creation som är ett av de deltagande startupbolagen i Forest Business Accelerator.
Nyhet

Rekrytering och pilotkunder i fokus för Original Creation

Melinda Persson och Linda Morén har deltagit med startupbolaget DIRI Safety Solutions i BizMakers affärsutvecklingsprogram Forest Business Accelerator 2023.
Nyhet

Smart riskhantering succé redan på pappret – nu skalar DIRI upp

Sára Nožková, vd och medgrundare i FLOX Robotics.
Nyhet

Unik teknik kan styra och valla vilda djur