fbpx

Forest Business Accelerator

Join the transformation

Lovande företag från hela Sverige har möjlighet att utveckla och växla upp sina skogliga koncept och hållbara teknologier. Forest Business Accelerator möjliggör för startups att verifiera och utveckla sina lösningar i nära samarbete med branschledande företag som verkar på en global marknad.

Med tillgång till en världsunik pilotpark erbjuds även möjligheten att testa, utveckla och förbättra processer och teknik med stöd av forskning. Du får även tillgång till kraftfulla digitala plattformar, affärsutvecklingsinsatser och möten med branschspecialister, potentiella kunder och partners – vi arbetar tillsammans för att kommersialisera och internationalisera lösningar på större marknader, för en grönare framtid.

Har ni en innovation med koppling till skogen?
 

Skogen har under lång tid skapat stora värden för oss i Sverige. Från träd, virke och massa till modern vidareförädling inom nya branscher. Skogsråvara kan idag användas som ett klimatsmart alternativ för allt från förpackningar, livsmedel, kläder och bränsle. Forskning inom området är intensiv och skogsindustrin är drivande för att skapa tillväxt i dagens och framtidens bioekonomi.

Genom att korsbefrukta skog med digitalisering och entreprenörskap kan vi skapa nya lösningar, för både bättre affärer och en grönare värld.

VEM KAN DELTA?

Företag med målsättning att kommersialisera sin innovation och skapa värde relaterat till skog, skogsråvara eller skogsindustri. För att bli antagen till programmet ska du ha en skoglig innovation eller identifiera skogen som ett nytt marknadsområde.

Kriterier för att delta i programmet:

 • Företaget ska ha en produkt eller tjänst som är eller står mycket nära en marknadsintroduktion
 • Företagets innovation ska ha tillväxtpotential och vara skalbar på internationell marknad
 • Företaget ska kunna satsa på sin affärsutveckling inom programmet
 • Företagets organisationsnummer får ej ha funnits registrerat i mer än fem år
 • Företagets grundarteam måste äga bolaget till 75%, utdelning till ägare får ej ha skett

 

FOKUSOMRÅDEN INOM PROGRAMMET

Skogliga innovationer och hållbara affärsidéer i alla dess former platsar i Forest Business Accelerator. Det betyder att den skogliga inriktningen är given, men att korsbefruktning med andra branscher och områden kan variera. Kanske ser du nya möjligheter inom energi, smarta material, livsmedel eller annat som kan göra världen lite grönare? Då är det dig vi söker!

Exempel på innovationer vi söker:

 • Innovationer baserade på massa, papper och trä
 • Innovationer som ökar värdet av restprodukter
 • Hållbar livsmedelsproduktion
 • Effektivisering av skogliga produktionsprocesser
 • Produkter, tjänster och lösningar inom t.ex. IoT, Big Data, SCM, AI, VR och robotik med skoglig koppling.

 

 

 

 

ACCELERERA DITT FÖRETAG

Programmet omfattar sju månaders affärsutveckling. Utifrån uppsatta mål, affärsmodeller och strategier arbetar vi gemensamt mot att kommersialisera och internationalisera ert företags lösning på
större marknader.

Som deltagare får du tillgång till:

 • BizMaker, SCA, IBM och Processums affärsrådgivare, nätverk, branschkompetens, teknik och testmiljöer
 • IBMs kraftfulla plattformar för utveckling av applikationer baserade på IoT, AI, big data m.m.
 • RISE Processums omfattande pilotanläggning för test av bioteknik och kemiska processer
 • Stöd i utveckling och verifiering mot SCAs processer och verksamhet
 • Stöd för paketering av erbjudande och affärsmodell
 • Stöd för att hitta finansieringslösningar och investerarkontakter
 • Behovsstyrda insatser, t.ex. rådgivning inom patent och IPR-frågor samt juridiskt stöd vid avtalsskrivning
 • Seminarier och workshops
 • Lokala, regionala och internationella event och nätverksträffar

KONTAKT

Pelle Berglund, BizMaker
073 847 94 24, pelle.berglund(@)bizmaker.se

PROGRAMMET ERBJUDER UNIK TILLGÅNG TILL:

KOMPETENS INOM SKOGSINDUSTRI

Stöd i utveckling och verifiering mot SCAs processer och verksamhet

AFFÄRSRÅDGIVNING

BizMaker, SCA, IBM och Processums affärsrådgivare, nätverk, branschkompetens, teknik och testmiljöer

DIGITALA PLATTFORMAR

IBMs kraftfulla plattformar för utveckling av applikationer baserade på IoT, AI och big data

PILOTANLÄGGNING

RISE Processums omfattande pilotanläggning för test av bioteknik och kemiska processer

KOSTNADER OCH FINANSIERING

Avgiften för att medverka i vår skogliga accelerator under 2022 är 10.000 kr + moms. Ni står själv för resor, logi och omkostnader för ert företags deltagande.

Ni erbjuds hjälp att hitta rätt typ av finansiering för att skala upp ert företag utifrån era behov. Vi investerar dock inte i ert bolag och tar därmed inte heller ut något ägande vid medverkan i programmet.

IP OCH SEKRETESS

Vi värnar om dina immateriella rättigheter och all IP stannar hos dig som upphovsmakare. Vi arbetar under strikt sekretess och all information behandlas konfidentiellt.

 

PROGRAMSTART

 • Uppstart av programmet sker en till två gånger per år och programmet genomföras både fysiskt och digitalt.
  Antagna företag förväntas bland annat delta på gemensamma heldagsträffar:
 • Introduktion, handlingsplan 
 • Finansiering, affärsmodell
 • Marknadskommunikation och hållbarhet
 •  Strategi för tillväxt
 • Internationella affärer
 • Avslutningsdagar

OM PROGRAMMET

Forest Business Accelerator är ett samarbete mellan SCA, IBM, RISE Processum och BizMaker.

Sedan 2017 har lovande företag från hela Sverige som vill utveckla och växla upp sina skogliga koncept och hållbara teknologier antagits. Forest Business Accelerator är ett intensivt program som öppnar upp för nya affärer på internationella marknader. Acceleratorn ger utvalda startups tillgång till branschspecialister, avancerade teknikplattformar, värdefulla nätverk och nya möjligheter till samarbeten.

HAR DU FRÅGOR?

Kontakta:
Pelle Berglund, BizMaker
073 847 94 24, pelle.berglund(@)bizmaker.se

VILL DU VETA MER?

k

Beskriv kortfattat din innovation i formuläret för att lämna ditt intresse. Vi kontaktar dig för kompletterande underlag.

Programpartners

Om SCA

Kärnan i SCAs verksamhet är skogen, 2,6 miljoner hektar i norra Sverige. Kring denna unika resurs har vi byggt en välutvecklad värdekedja baserad på förnybar råvara från våra egna och andras skogar. Vi erbjuder papper för förpackningar och tryck, massa, trävaror, förnybar energi, tjänster för skogsägare och effektiva transportlösningar.

SCA om acceleratorn

Många spännande och lovande framtidssatsningar finns inom SCA men det är förstås omöjligt att fokuserat kunna jobba med alla potentiellt intressanta spår. Därför behövs entreprenörer som kan utveckla och kommersialisera koncept som ligger utanför det som vi själva satsar på. Ett entreprenöriellt bolag kan forma en struktur och kultur som är optimal vid utvecklingen av helt nya produkter och affärer där extremt snabba beslut är en del av vardagen. Det som dock ofta saknas är den kraft i form av resurser, kunskap, kontaktnät och affärsmässig erfarenhet som stora företag besitter. En genomtänkt samverkan mellan entreprenörer och stora företag ger intressanta förutsättningar för att kunna skapa helt nya värden.

Forest Business Accelerator är en viktig plattform för att möjliggöra ett fruktsamt utbyte mellan SCA Forest Products och entreprenörer. Vi är övertygade om att acceleratorn kommer att kunna öppna dörrar till nya intressanta dialoger, relationer och samarbeten.

En speciellt intressant och mycket relevant komponent i den skogliga acceleratorn är korskopplingen mellan Skogindustri och digitalisering. Dagens samhälle, industri och affärsliv påverkas och förväntas i allt högre grad påverkas av den utveckling som möjliggörs genom digitalisering. Därför har det varit självklart att tillsammans med BizMaker och IBM starta en skoglig accelerator med en tydlig koppling mot digitalisering.

SCA Forest Products ser acceleratorn som en satsning med syfte att skapa en såddbädd för transformerande innovationer.  Det är mycket intressant att samla entreprenörer runt skogsindustrin för att skapa nya möjligheter för framtiden.

IBM är ett kognitivt lösnings- och molnplattformsföretag som arbetar med digital transformation av företag och branscher. Med verksamhet i över 170 länder och med innovation som en central del av vår strategi levererar IBM branschanpassade lösningar inom kognitiva tjänster, moln, big data och analys, säkerhet, mobilitet och samverkan. Vi verkar i skärningspunkten mellan teknik och affärsverksamhet. Det gör det möjligt för oss att förändra världen vi lever i. Våra kunder jobbar för att lösa upp städers trafikproppar, hitta botemedlet för cancer, förbättra säkerheten i mathantering, minska olika typer av risker och inte minst arbetar de för att ta hand om sina egna kunder, anställda, medborgare och patienter på bättre och mer individanpassade sätt. Att vara en nödvändig organisation i skapandet av en smartare planet är vår mission.

RISE i Örnsköldsvik stödjer och initierar forskning och utveckling inom bioraffinaderi. Tillsammans med andra bioraffinaderiinitiativ utgör vårt kluster med partners från industri och akademi ett viktigt nav för utveckling av nya produkter, processer och energilösningar från skogsråvara och processindustrins restströmmar. Med vår kompetens och våra pilotutrustningar kan vi på uppdrag av enskilda parter på ett neutralt och oberoende sätt genomföra utvecklingsprojekt eller producera substanser för vidare utveckling.

FOREST BUSINESS ACCELERATOR STARTUPS 2023

Reselo teamet.

BRIGHT DAY GRAPHENE

Tillverkar grafen av förnybara resurser med unika egenskaper optimerade för energilagring.

Sara Nozkova vd och medgrundare på FLOX Robotics.

FLOX ROBOTICS

Designar, utvecklar och distribuerar autonoma teknologier för att hålla vilda djur borta från områden där de inte ska vara.

Håkan Wahlgren, affärsutvecklare och Lars Birging, vd och medgrundare på Zigrid.

ZIGRID

Har tagit fram en lösning för att producera el från låga temperaturer som för närvarande inte nyttjas.

Linnea Brännström grundare Original Creations.

ORIGINAL CREATION

Erbjuder ett transparent spårbarhetssystem som förenar aktörer inom hela materialflödeskedjan och effektiviserar kundernas hållbarhetsrapportering.

Melinda Persson och Linda Morén på Diri Safety Solutions.

DIRI SAFETY SOLUTIONS

Erbjuder företag ett digitalt riskhanterings-verktyg för att underlätta riskbedömningarna i arbetet och utöka det systematiska arbetsmiljöarbetet.  

FOREST BUSINESS ACCELERATOR STARTUPS 2022

Reselo teamet.

RESELO

Omvandlar restprodukten björkbark till ett biomaterial som kan ersätta fossilbaserat gummi som finns exempelvis i leksaker, skyddsutrustning och skor.

Erik Rosengren på Helios Innovations.

HELIOS INNOVATIONS

Har utvecklat en metod för att rena havsvatten och andra vätskor vid mycket låga temperaturer vilket gör att industrier kan ta tillvara på energin från sin egen restvärme.

Ida Rehnström och Dariusz Kominiak på Flasheye.

FLASHEYE

Använder en specifik typ av 3D-sensorer för övervakning av industrier som kan se och analysera processer, fordon och människor i realtid.  

Biosorbes team.

BIOSORBE

Har tagit fram ett biomaterial som på ett effektivt och miljövänligt sätt kan absorbera kolväten och olja från vatten, luft och jord.

Victor Borén på MicroDri.

MICRODRI

En mikrovågsbaserad lösning för virkestorkning där varje enskild bräda går att följa för att anpassa torkprocessen.

FOREST BUSINESS ACCELERATOR STARTUPS 2021

CASS MATERIALS

En ny metod för hållbar produktion av textila material, baserad på nanocellulosa och unika naturliga processer.

DAIKA WOOD

Ett nytt biobaserat material som kan ersätta plast, tillverkat av restströmmar från skogsindustrin.

TAIGATECH

AI-lösning som hjälper sågverk att identifiera enskilda stockar genom hela processen och såga upp dem på ett optimalt sätt.

 

FOREST BUSINESS ACCELERATOR STARTUPS 2020

JORD INNOVATION

Biomaterial som ersätter ändliga råvaror så som plast eller metall i konsumentprodukter.

SANDTEC

Innovativ torkprocess för skogsindustrin som fördubblar energivärdet på restprodukten bark.

FORESTXCHANGE

Molntjänst för skogsägare för ett lönsamt och hållbart skogsbruk med förmedling av ekosystemtjänster och spårbart virke från skogen.

BIG AKWA

Hållbar fiskodling som förser pappersindustrins biofilter med näring och samtidigt skapar en renare havsmiljö.

TEBRITO

Storskalig automatiserad produktion av insekter för mat och foder, odlade på restströmmar från skogsindustrin. 

FOREST BUSINESS ACCELERATOR STARTUPS 2019

BIOCOMPOST

Komposteringsteknik som förädlar organiskt avfall till miljövänliga jordförbättringsprodukter.

CALEJO INDUSTRIAL INTELLIGENCE

Unik spetsteknologi inom AI som effektiviserar och miljöförbättrar industrins processer.

CINIS FERTILIZER

Process för omvandling av aska från massabruken till ett högvärdigt och fossilfritt mineralgödsel.

PLANTVATION

Teknik för automatiserade odlingssystem som effektiviserar och digitaliserar förodling av plantor.

PREDIKTERA

Kemisk bildanalys och avläsning av stora volymer material i skogliga produktionsprocesser.

FOREST BUSINESS ACCELERATOR STARTUPS 2018

DEEP FORESTRY

En unik drönarteknologi som kan mäta stora volymer av skogsbestånd vilket automatiserar traditionella metoder.

ENVIGAS

Omvandlar restprodukter från skogen till ekonomiskt och miljömässigt värdefulla produkter så som biokol, bioolja och bioenergi.

FLOCELL

Utvecklar morgondagens teknik inom global vattenrening för processindustrin samt kommunala och privata reningsverk.

MULTI CHANNEL SWEDEN

En unik teknik för sönderdelning av stockar vilket ökar massaindustrins nyttjande av skogsråvara.

NORDLUFT AUTOMATION

Ett automatiserat spridarsystem för gödning och återföring av aska över skog med hjälp av unik drönareteknologi.

PARALOX

Automatiserar och sammankopplar i realtid byggprocessens affärs- och logistikkedja – från första brädan till den färdiga byggnaden.

FOREST BUSINESS ACCELERATOR STARTUPS 2017

EKOLIGENS

Har i samarbete med den svenska mode- och skogsindustrin utvecklat en världsunik teknik för produktion av cellulosagalgar.

ENERGY SOURCING TECHNOLOGY

Sänker inköpspriset på el genom informationslogistik, strategiutveckling och algoritmhandel

IMORGON INNOVATION

Utvecklar M3smarta trähus som i centrala lägen förlänger städer med attraktiva boenden och arbetsplatser på vatten.

KATAM TECHNOLOGIES

En digital teknik baserad på AI och sensorer som i realtid mäter skogsbestånd med hjälp av en smartphone.

SKOGENS SKÖNA GRÖNA

Ser skogen på ett helt nytt sätt och tillverkar unika matprodukter för global export med granskott som smakbärare.

SUSTAINALUBE

Utvecklar revolutionerande produkter i form av vattenlösliga och fossilfria smörjmedel för skogs- och entreprenadmaskiner.

TRACY OF SWEDEN

”Skogens Google” – ett högteknologiskt system för trädigenkänning och spårning i kampen mot illegal skogsskövling.

LUP TECHNOLOGIES

Effektiviserar godslogistiken för industrier genom att samla anläggningsrutiner till transport-företag och chaufförer i ett system.