fbpx

Forest Business Accelerator

Join the transformation

Forest Business Accelerator är ett samarbete mellan SCA, IBM, RISE Processum och BizMaker. Hit antas lovande företag från hela Sverige som vill utveckla och växla upp sina skogliga koncept och hållbara teknologier. Vi erbjuder ett intensivt program som öppnar upp för nya affärer på internationella marknader. Acceleratorn ger utvalda startups tillgång till branschspecialister, avancerade teknikplattformar, värdefulla nätverk och nya samarbetsmöjligheter. 

Har du en innovation med koppling till skogen?
Ansökan till 2021 års accelerator öppnar i februari 2021. Håll utkik efter mer information!

Skogen har under lång tid skapat stora värden för oss i Sverige. Från träd, virke och massa till modern vidareförädling inom nya branscher. Skogsråvara kan idag användas som ett klimatsmart alternativ för allt från förpackningar, kosmetika, kläder och bränsle. Forskning inom området är intensiv och skogsindustrin är drivande för att skapa tillväxt i dagens och framtidens bioekonomi. 

 Genom att korsbefrukta skog med digitalisering och entreprenörskap kan vi skapa nya lösningar, för både bättre affärer och en grönare värld.

VEM KAN ANSÖKA?

Kunskapsintensiva företag med målsättningen att kommersialisera sin innovation och skapa värde relaterat till skog, skogsindustri eller skogsråvara.

Dessutom har vi följande kriterier:

 • Företaget ska ha en produkt eller tjänst som är eller står mycket nära en marknadsintroduktion
 • Företagets innovation ska ha tillväxtpotential och vara skalbar på internationell marknad
 • Företaget ska kunna satsa minst 40 timmar per vecka på sin affärsutveckling inom programmet

FOKUSOMRÅDEN

Vi söker hållbara affärsidéer där skogen står i fokus. Det betyder att den skogliga inriktningen är given  men att korsbefruktning  med andra branscher och områden kan variera. För att kvalificera till programmet ska du redan idag ha en skoglig innovation eller kunna identifiera skogen som ett nytt marknadsområde.

Exempel på innovationer som vi söker:

 • Produkter och tjänster inom t.ex. IoT, big data, SCM, AI, VR och robotik med skoglig koppling
 • Effektivisering av skogliga produktionsprocesser
 • Innovationer baserade på massa, papper och trä
 • Innovationer för ökar värdet av restprodukter
 • Vattenreningsmetoder och hållbara kemikalier

Vi är intresserade av skogliga innovationer i alla dess former. Kanske ser du nya möjligheter inom energi, smarta material, livsmedel eller annat som kan göra världen lite grönare. Då är det också dig vi söker!

 

ACCELERERA DITT FÖRETAG

Programmet omfattar sju månaders affärsutveckling. Utifrån uppsatta mål, affärsmodeller och strategier arbetar vi gemensamt mot att kommersialisera och internationalisera ert företags produkt eller tjänst på större marknader.

 Som deltagare får du tillgång till:

 • BizMaker, SCA, IBM och Processums affärsrådgivare, nätverk, branschkompetens, teknik och testmiljöer
 • IBMs kraftfulla plattformar för utveckling av applikationer baserade på IoT, AI, big data m.m.
 • Stöd för paketering av erbjudande och affärsmodell
 • Stöd för att hitta finansieringslösningar och investerarkontakter
 • Behovsstyrda insatser, t.ex. rådgivning inom patent och IPR-frågor samt juridiskt stöd vid avtalsskrivning
 • Utbildningsdagar
 • Lokala, regionala och internationella event

KONTAKT

Regina Duymaz, BizMaker
070 667 17 42, regina.duymaz(@)bizmaker.se

IP, SEKRETESS OCH ANTAGNINGSPROCESS

Vi värnar om dina immateriella rättigheter och all IP stannar hos dig som upphovsmakare. Vi arbetar under strikt sekretess och all information behandlas konfidentiellt. I den första ansökan beskriver du endast kortfattat din innovation. Om du går vidare kommer vi att kontakta dig för kompletterande underlag. I samband med detta får du även tydlig och skriftlig vägledning kring vad som gäller avseende sekretessen för din innovation. Räkna med att avsätta ett par dagars arbete för affärscoachande samtal och kompletteringar om din ansökan går vidare.

KOSTNADER OCH FINANSIERING

Avgiften för att medverka i vår skogliga accelerator under 2020 är 10.000 kr + moms. Ni står själv för resor, logi och omkostnader för ert företags deltagande.

Ni erbjuds hjälp att hitta rätt typ av finansiering för att skala upp ert företag utifrån era behov. Vi investerar dock inte själva i ert bolag och tar därmed inte heller ut något ägande vid medverkan i programmet.

HAR DU FRÅGOR?

Kontakta:
Regina Duymaz, BizMaker
070 667 17 42, regina.duymaz(@)bizmaker.se

FOREST BUSINESS ACCELERATOR STARTUPS 2020

AXEL HÄGER

Biomaterial som ersätter ändliga råvaror så som plast eller metall i konsumentprodukter.

BARKTORK

Innovativ torkprocess för skogsindustrin som fördubblar energivärdet på restprodukten bark.

FORESTXCHANGE

Molntjänst för skogsägare för ett lönsamt och hållbart skogsbruk med förmedling av ekosystemtjänster och spårbart virke från skogen.

HUGO WIKSTRÖM

Hållbar fiskodling som förser pappersindustrins biofilter med näring och samtidigt skapar en renare havsmiljö.

TEBRITO

Storskalig automatiserad produktion av insekter för mat och foder, odlade på restströmmar från skogsindustrin. 

FOREST BUSINESS ACCELERATOR STARTUPS 2019

BIOCOMPOST

Komposteringsteknik som förädlar organiskt avfall till miljövänliga jordförbättringsprodukter.

CALEJO INDUSTRIAL INTELLIGENCE

Unik spetsteknologi inom AI som effektiviserar och miljöförbättrar industrins processer.

CINIS FERTILIZER

Process för omvandling av aska från massabruken till ett högvärdigt och fossilfritt mineralgödsel.

PLANTVATION

Teknik för automatiserade odlingssystem som effektiviserar och digitaliserar förodling av plantor.

PREDIKTERA

Kemisk bildanalys och avläsning av stora volymer material i skogliga produktionsprocesser.

FOREST BUSINESS ACCELERATOR STARTUPS 2018

DEEP FORESTRY

En unik drönarteknologi som kan mäta stora volymer av skogsbestånd vilket automatiserar traditionella metoder.

ENVIGAS

Omvandlar restprodukter från skogen till ekonomiskt och miljömässigt värdefulla produkter så som biokol, bioolja och bioenergi.

FLOCELL

Utvecklar morgondagens teknik inom global vattenrening för processindustrin samt kommunala och privata reningsverk.

MULTI CHANNEL SWEDEN

En unik teknik för sönderdelning av stockar vilket ökar massaindustrins nyttjande av skogsråvara.

NORDLUFT AUTOMATION

Ett automatiserat spridarsystem för gödning och återföring av aska över skog med hjälp av unik drönareteknologi.

PARALOX

Automatiserar och sammankopplar i realtid byggprocessens affärs- och logistikkedja – från första brädan till den färdiga byggnaden.

FOREST BUSINESS ACCELERATOR STARTUPS 2017

EKOLIGENS

Har i samarbete med den svenska mode- och skogsindustrin utvecklat en världsunik teknik för produktion av cellulosagalgar.

ENERGY SOURCING TECHNOLOGY

Sänker inköpspriset på el genom informationslogistik, strategiutveckling och algoritmhandel

IMORGON INNOVATION

Utvecklar M3smarta trähus som i centrala lägen förlänger städer med attraktiva boenden och arbetsplatser på vatten.

KATAM TECHNOLOGIES

En digital teknik baserad på AI och sensorer som i realtid mäter skogsbestånd med hjälp av en smartphone.

SKOGENS SKÖNA GRÖNA

Ser skogen på ett helt nytt sätt och tillverkar unika matprodukter för global export med granskott som smakbärare.

SUSTAINALUBE

Utvecklar revolutionerande produkter i form av vattenlösliga och fossilfria smörjmedel för skogs- och entreprenadmaskiner.

TRACY OF SWEDEN

”Skogens Google” – ett högteknologiskt system för trädigenkänning och spårning i kampen mot illegal skogsskövling.

LUP TECHNOLOGIES

Effektiviserar godslogistiken för industrier genom att samla anläggningsrutiner till transport-företag och chaufförer i ett system.

Program partners:

Om SCA

Kärnan i SCAs verksamhet är skogen, 2,6 miljoner hektar i norra Sverige. Kring denna unika resurs har vi byggt en välutvecklad värdekedja baserad på förnybar råvara från våra egna och andras skogar. Vi erbjuder papper för förpackningar och tryck, massa, trävaror, förnybar energi, tjänster för skogsägare och effektiva transportlösningar.

SCA om acceleratorn

Många spännande och lovande framtidssatsningar finns inom SCA men det är förstås omöjligt att fokuserat kunna jobba med alla potentiellt intressanta spår. Därför behövs entreprenörer som kan utveckla och kommersialisera koncept som ligger utanför det som vi själva satsar på. Ett entreprenöriellt bolag kan forma en struktur och kultur som är optimal vid utvecklingen av helt nya produkter och affärer där extremt snabba beslut är en del av vardagen. Det som dock ofta saknas är den kraft i form av resurser, kunskap, kontaktnät och affärsmässig erfarenhet som stora företag besitter. En genomtänkt samverkan mellan entreprenörer och stora företag ger intressanta förutsättningar för att kunna skapa helt nya värden.

Forest Business Accelerator är en viktig plattform för att möjliggöra ett fruktsamt utbyte mellan SCA Forest Products och entreprenörer. Vi är övertygade om att acceleratorn kommer att kunna öppna dörrar till nya intressanta dialoger, relationer och samarbeten.

En speciellt intressant och mycket relevant komponent i den skogliga acceleratorn är korskopplingen mellan Skogindustri och digitalisering. Dagens samhälle, industri och affärsliv påverkas och förväntas i allt högre grad påverkas av den utveckling som möjliggörs genom digitalisering. Därför har det varit självklart att tillsammans med BizMaker och IBM starta en skoglig accelerator med en tydlig koppling mot digitalisering.

SCA Forest Products ser acceleratorn som en satsning med syfte att skapa en såddbädd för transformerande innovationer.  Det är mycket intressant att samla entreprenörer runt skogsindustrin för att skapa nya möjligheter för framtiden.

Vad SCA kan erbjuda
 • Kompetens/diskussionspartner inom:
  – Fibermaterial
  – Logistik/transport
  – Miljöfrågor
  – Skog/virke
  – Trävaror
 • Tillgång till råvara för tester
 • Hjälp med kontakter/nätverk
 • SCA skulle kunna bli en partner som tillsammans med en entreprenör skalar upp en ny lovande produkt/tjänst.
 • SCA kan komma att göra specifika affärscase tillgängliga för entreprenörer
Utmaningar

Exempel på vad SCA har intresse av:

 • Nya innovationer inom temat värdeskapande genom digitalisering (tjänster, produkter, effektivisering av interna processer)
 • Nya innovationer som leder till ökat värde för:
  – Lågvärdig värme (det finns tex mycket varmvatten 30-60 grader i våra processer)
  – Bark
  – Fiberslam
  – Bioslam
  – Sågspån
  – Terpentin
 • Innovationer som utgör nya produkter/applikationer baserade på SCA Forest Products huvudprodukter (pappersmassa, papper, träprodukter)
 • Kostnadseffektiva vattenreningsmetoder
 • Nya produkter baserad på skoglig råvara

IBM är ett kognitivt lösnings- och molnplattformsföretag som arbetar med digital transformation av företag och branscher. Med verksamhet i över 170 länder och med innovation som en central del av vår strategi levererar IBM branschanpassade lösningar inom kognitiva tjänster, moln, big data och analys, säkerhet, mobilitet och samverkan. Vi verkar i skärningspunkten mellan teknik och affärsverksamhet. Det gör det möjligt för oss att förändra världen vi lever i. Våra kunder jobbar för att lösa upp städers trafikproppar, hitta botemedlet för cancer, förbättra säkerheten i mathantering, minska olika typer av risker och inte minst arbetar de för att ta hand om sina egna kunder, anställda, medborgare och patienter på bättre och mer individanpassade sätt. Att vara en nödvändig organisation i skapandet av en smartare planet är vår mission.

RISE Processum stödjer och initierar forskning och utveckling inom bioraffinaderi. Tillsammans med andra bioraffinaderiinitiativ utgör vårt kluster med partners från industri och akademi ett viktigt nav för utveckling av nya produkter, processer och energilösningar från skogsråvara och processindustrins restströmmar. Med vår kompetens och våra pilotutrustningar kan vi på uppdrag av enskilda parter på ett neutralt och oberoende sätt genomföra utvecklingsprojekt eller producera substanser för vidare utveckling. Processum är ett dotterbolag i RISE, Research institutes of Sweden.

FINANSIÄRER