fbpx

Projekt VINK

VINK 2016 – 2018

BizMaker driver stora offentligt finansierade utvecklingsprojekt. 1 januari 2016 startade projekt VINK – Västernorrlands Inkubator – för att under tre år bygga upp en stark regional inkubator som långsiktigt kommer arbeta för att skapa fler framgångsrika tillväxtföretag i Västernorrland.

OM PROJEKT VINK

Projektet beräknas omsluta 68 360 000 kronor, varav knappt hälften (32 771 000 kronor) finansieras av Europeiska regionalfonden. Resterande finansieras av Länsstyrelsen Västernorrland, Landstinget Västernorrland, Västernorrlands samtliga sju kommuner, Almi Mitt AB, Norrlandsfonden, Handelskammaren, Coompanion och SP Processum. Dessutom ingår ytterligare ett stort antal samverkande aktörer och företag i projektet.

Projektet VINK bygger på resultatet av en tidigare förstudie – Förstudie Regional Inkubation – där kartläggning och analys visat på företagens behov av det stöd en inkubator kan erbjuda.  Projektet syftar till att bygga en ny struktur för en regional inkubator där varje kommun i Västernorrland är en nod.

Målet är att skapa kreativa inkubatormiljöer för ökad tillväxt och innovationskraft där regionens kommuner långsiktigt satsar på en stark gemensam inkubator. Projektets verksamhet vänder sig främst mot företag med ökat fokus på företag med internationell tillväxtpotential.

AKTIVITETER

Projektet kommer att arbeta med affärsrådgivning, coachning, spetsrådgivning och andra inspirationsinsatser i samarbete med andra organisationer i länet. Särskilda insatser kommer att utvecklas inom områdena hållbarhet, jämställdhet och mångfald.

Under projektiden förväntas:

  • minst 2000 idéer tävlat i jagharenidé.nu och fått en första möjlighet för vidareutveckling
  • minst 200 idéer/bolag testats i förinkubatorsprogrammet
  • minst 100 unika bolag fått affärsrådgivning för bredd och spets
  • minst 50 nya tillväxtbolag som utvecklar innovativa varor och tjänster har startas i regionen
  • minst 20 bolag har attraherat privat riskkapital
  • minst 25 kompetenshöjande utbildningar har genomförts för regionens entreprenörer/innovatörer/företagare

PROJEKTETS LÅNGSIKTIGA MÅL

  • Stärkt inkubatorskapacitet
  • Stärkt inriktning på tillväxtbolag
  • Stärkt regional nytta
  • Stärkt innovationssystem inom Mittuniversitetets verksamhetsområde

Projektet förväntas utmynna i en regional verksamhet som efter projektets slut går in i en etableringsfas för att på lång sikt skapa en permanent inkubatorsverksamhet.

Publika projektrapporter: