fbpx

Projekt SPRINT

SPRINT 2019 – 2021

BizMaker driver stora offentligt finansierade utvecklingsprojekt. 1 januari 2019 startade SPRINT – Samverkansprojekt regional innovation och tillväxt – för att under tre år vidareutveckla det regionala innovationssystemet och främja tillväxten av fler nytänkande företag och organisationer i Västernorrland.

OM PROJEKT SPRINT

Projektet beräknas omsluta ca 41, 1 mkr. Europeiska Regionalfonden och Region Västernorrland finansierar projektet med ca 15,5 mkr vardera. Övriga medfinansiärer är Västernorrlands samtliga sju kommuner. Almi Mitt, BRON Innovation, RISE Processum, Mittuniversitetet, Handelskammaren och Coompanion medverkar som samverkanspartners.

Projektet syftar till att etablera en långsiktigt finansierad regional inkubator i Västernorrland som erbjuder en av Sveriges ledande processer för innovation och hållbar tillväxt.  BizMaker ska under projektet driva verksamhet i länets alla sju kommuner, med tre fysiska kontorsmiljöer i Sundsvall, Härnösand och Örnsköldsvik. Aktiviteterna vänder sig främst till entreprenörer med innovativa affärsidéer med ökat fokus på att uppnå de globala målen.

Projekt SPRINT är en fortsättning på projekt VINK som under 2016 – 2018 framgångsrikt byggde upp en regional inkubatorverksamhet i Västernorrland. En behovsanalys som genomfördes våren 2018 visade på fortsatt stort behov av en regional inkubator och det stöd en inkubator kan erbjuda företag och organisationer.

  FOKUSOMRÅDEN

  Projektet kommer att arbeta med affärsrådgivning, coachning, spetsrådgivning och inspirationsaktiviteter i nära samarbete med andra organisationer. Särskilda insatser kommer att utvecklas inom områdena affärsutveckling, samverkan, positionering, jämställdhet och hållbarhet.

  Under projektiden förväntas:

  • minst 450 idéer ha utvärderas för intag till inkubatorprogram
  • minst 201 unika bolag ha fått stöd via inkubatorns olika affärsutvecklingsprogram
  • minst 20 av bolagen i inkubatorn ha attraherat ägarkapital
  • minst 9 nya tillväxtbolag ha startats i regionen som utvecklar nya innovativa produkter och tjänster
  • minst 24 kompetenshöjande utbildningar ha genomförts för regionens entreprenörer och innovatörer

  PROJEKTETS LÅNGSIKTIGA MÅL

  • Att genom innovationsutveckling öka antalet nya idéer och företag i Västernorrland
  • Att utveckla inkubationssystemet med program för bredd, spets och acceleration
  • Att positionera Västernorrland som en av Sveriges främsta startup-regioner
  • Att processa fram en modell för finansiering och styrning av en regional inkubator
  • Att öka antalet startups som drivs av kvinnor

  Projektet förväntas utmynna i en regional inkubatorverksamhet som efter projektets slut finansieras av Västernorrlands samtliga kommuner i samråd.

  FÖREGÅENDE PROJEKT

  Andra pågående projekt:

  SMARTA METODER FÖR HÅLLBARHET I FÖRETAG

  Projektet ska utveckla nya sätt att stärka små- och medelstora företags konkurrenskraft genom hållbarhetsarbete. I samarbete med Dalarna Science Park.

  TESTBÄDD HÄLSA

  Projektet erbjuder företag och entreprenörer en ingång till delar av hälso- och sjukvården i syfte att utveckla hälsofrämjande innovationer. I samarbete med RVN.

  THE YES WAY

  Projektet arbetar för att inkludera nya perspektiv kring företagande och entreprenörskap samt utveckling av metoder för att praktisera dessa. I samarbete med Ideon Innovation.

  THE JOINT WAY

  Projektet syftar till att stärka innovationssystemets förmåga att attrahera och stötta entreprenörer som skapar nya värden för samhället. I samarbete med Ideon Innovation.

  IDÉSLUSS SUNDSVALLSREGIONEN

  Projektet arbetar för en positiv förändringskultur och en systematik för att öka kommuners förmåga till innovation. I samarbete med 
  Sundsvalls kommun.

  FINANSIÄRER