fbpx

Business Reload

Stöd till följd av pandemin

I tider av förändring är behovet av att ställa om ett faktum. Företag inom flera olika branscher ställs inför utmaningar och situationer som kräver nya angreppssätt och lösningar. Det kan vara tufft att ta sig an den utmaningen på egen hand. 

Behöver du hjälp att utveckla din affärsmodell eller identifiera en ny marknad? Har du kört fast och behöver undersöka möjliga vägar framåt? Genom coaching, affärsutveckling och konsultstöd hjälper vi företagare att hitta nya vägar framåt till långsiktigt hållbara affärer – helt kostnadsfritt. 

Tillsammans laddar vi om.

SÅ HÄR GÅR DET TILL:

U

NULÄGE

Tillsammans gör vi en nulägesanalys för att få en överblick av situationen för företaget och marknaden
+

INVENTERA

Vi går igenom dina och företagets behov och identifierar möjliga vägar framåt

SPETSKOMPETENS

Vi tillsätter de konsulter som kan behövas för dig att komma vidare i omställningen

VAD ÄR BUSINESS RELOAD?

BizMaker erbjuder affärscoachning till företagare med utmaningar att lösa i spåren av Covid-19. Syftet är att snabbare hitta nya vägar fram för en hållbar omställning med ny eller förändrad affärsmodell i fokus. Vår hjälp är helt kostnadsfri och riktar sig till företag med 1 – 249 avlönade anställda.

Business Reload erbjuder: 

 • Coachande stöd och samtal
 • Behovsanalys utifrån nuläget i ditt företag
 • Tillgång till konsultstöd
 • Verktyg för att ställa om din verksamhet
 • Affärsutvecklingsinsatser
 • Tystnadsplikt och sekretess

FÖR VEM FINNS STÖDET?

 • Är villig att undersöka nya affärsmöjligheter
 • Har mandat att förändra verksamheten
 • Har företagets säte och verksamhet i Region Västernorrland
 • Har ett företag med 1 – 249 avlönade anställda

BizMakers affärscoachning kompletterar tillgänglig företagsinformation samt det företagsstöd som erbjuds genom Almi och kommunernas respektive näringslivskontor.

HUR GÅR DET TILL?

Detta händer när du anmält ditt intresse till oss:

 • Vi kontaktar dig för att boka in ett digitalt möte så snart som möjligt
 • Under mötet går vi igenom din aktuella situation och gör en bedömning av läget
 • Vi hjälper dig sedan att identifiera dina möjligheter och att prioritera framåt
 • Tillsammans skapar vi en aktivitetsplan med uppföljning

FRÅGOR?

Kontakta Annica för ett förutsättningslöst möte 073 823 37 72, annica.lindgren(@)bizmaker.se

stöd till företagare

BizMaker trappar upp sitt stöd till företag i regionen som drabbats hårt av coronakrisen. Annica Lindgren har i uppdrag att hjälpa företagare att ställa om för att hitta nya vägar till långsiktigt hållbara affärer – genom coachande samtal, affärsutvecklingsinsatser och genom att tillsätta spetskompetens.

BIZMAKERS OMSTÄLLNING

För att minska smittspridningen genomför vi nu möten och aktiviteter digitalt, vi flyttar fram arrangemang som inte kan genomföras på distans och vi undviker att resa. Vi växlar även upp inom det område där vi kan bidra allra mest; genom att stötta dig som vill hitta nya lösningar på utmanande problem.

företagsinformation

Coronaviruset påverkar människors liv, hela samhället och inte minst dig som företagare. Det kan vara bra att veta vad som gäller, och att det även finns hjälp och lättnader att få. Här hittar du samlad och uppdaterad information som är viktig att känna till för dig som driver företag i Västernorrland.

FINANSIÄRER