fbpx

Pure Business Impact

Hållbarhetsprogram

Den rådande Coronakrisen sätter press på företag och kräver omställning. Genom att ge utrymme för hållbarhetsaspekter i den strategiska planeringen skapar du goda möjligheter att stå starkare efter krisen.  I samarbete med PURE ACT erbjuder BizMaker nu ett hållbarhetsprogram för företagare i Västernorrland. Genom en serie seminarier ger vi dig kunskap och verktyg om hur hållbarhet kan integreras i verksamheten för att stärka ditt företags varumärke och konkurrenskraft.

Vi tar emot max 12 företag till höstens programstart. Säkra din plats idag!

Seminarier, verktyg och certifikat

Du kommer att guidas genom olika moment som ger förståelse för vilka frågor som är relevanta för ditt företag så att du kan planera ett effektivt hållbarhetsarbete. Du får även tillgång till ett digital verktyg för hållbarhetsrapportering. Efter avslutat program erhåller du ett certifikat som visar att ditt företag arbetar proaktiv med hållbarhet och rapporterar enligt Hållbarhetslagen och FNs 17 globala mål. Efter programmet står ni redo att möta nya och hårdare krav från kunder, leverantörer och medarbetare.

FÖRARBETE

Seminarie 1
Vi går igenom viktig information om hållbarhet och vilka nya krav som finns på små och medelstora företag. Därefter analyserar vi ditt företags nuläge, möjligheter och hot för att fastställa vilka hållbarhetsfrågor ni bör prioritera, kopplat till FNs 17 globala mål. 

Tid: 15 oktober, kl. 09.00 – 12.00
Plats: BizMaker Sundsvall/Online*

INTRODUKTION VERKTYG

Seminarie 2
Vi introducerar dig i PURE ACTs digitala verktyg och förklarar hur du skapar er strategi och rapport utifrån de prioriteringar och avgränsningar som vi kommit fram till under första seminariet. Verktyget innehåller checklistor som ni sedan får bearbeta på egen hand.

Tid: 6 november, kl. 09.00 – 12.00
Plats: Online

HÅLLBARHETSRAPPORT

Seminarie 3
Vi följer upp hur det har gått för dig att komma igång med arbetet i plattformen och öppnar upp för frågor och diskussioner. Vi går igenom vad du behöver göra för att hållbarhetssrapporten ska uppfylla kraven i Hållbarhetslagen så att ni efter programmet kan erhålla ert certifikat.

Tid: 19 november, kl. 09.00 – 12.00
Plats: Online

IMPLEMENTERING

Seminarie 4
Vi går igenom hur ni kan ta ert hållbarhetsarbete vidare efter programmet. Här sätter vi fokus på implementering av arbetet, hur du inkluderar medarbetarna och kommunicerar externt. Vi kommer också förklara vilket stöd som ni kan få på området framöver.

Datum: 10 december, kl. 09.00 – 12.00
Plats: BizMaker Sundsvall/Online*

* Genomförs online vid önskemål från deltagare, eller vid restriktioner från myndigheter som begränsar resande och folksamlingar.

I PROGRAMMET INGÅR:

– Deltagande på fyra halvdags-seminarium/workshops
– Ett års tillgång till PURE ACTs digitala rapporteringsverktyg
– Ett certifikat som hållbart företag*

* förutsatt att du låter din revisor granska hållbarhetsrapporten

PRIS:

5.000:-/företag under 10 medarbetare
10.000:-/företag över 10 medarbetare
15.000:-/företag över 50 medarbetare

* max 2 deltagare/företag

Har du frågor om programmet? Kontakta:

Mona Sundin, mona.sundin(@)bizmaker.se eller
Helene Ivares, helene.ivares(@)bizmaker.se

Nyfiken på att veta mer?

KOSTNADSFRITT WEBINARIUM

Den 3 juni kl. 09.00 bjuder vi in till ett kostnadsfritt webinarium för att inspirera dig i ditt hållbarhetsarbete och berätta mer om programmet ”Pure Business Impact”.

Program partner:

PURE ACTs vision är att alla svenska företag ska arbeta med hållbarhet och rapportera enligt Hållbarhetslagen. Vi är övertygade om att alla företag, stora som små, inom en snar framtid kommer behöva verka för ett hållbart samhälle. Det blir allt vanligare att stora företag ställer krav på hållbarhetsengagemang hos sina underleverantörer för att säkerställa hållbarhet i alla led. 90 % av svenska konsumenter tycker det är viktigt att företag minskar sin klimatpåverkan och framtidens medarbetare bojkottar arbetsgivare som inte tar klimatfrågan på allvar. Det kommer inte finnas en marknad för företag som inte anpassar sig till dessa krav. PURE ACT har bildats för att göra transformationen mot hållbart företagande så enkel och effektiv som möjligt.

PURE ACT bildades år 2017 av de dåvarande ekonomistudenterna Therese Svensk och Linnea Eriksson. Under studietiden fann vi ett gemensamt intresse för hållbarhet som konkurrensfördel och en magisteruppsats var startskottet på det som idag är PURE ACT.

FINANSIÄRER