fbpx

Pure Business Impact

Hållbarhetsrapportera och certifiera ditt företag

Allt fler företag ställer krav på sina underleverantörer för att säkerställa hållbarhet i alla led. Genom att ge utrymme för hållbarhetsarbete på strategisk nivå stärks ditt företags konkurrenskraft och varumärke.

Pure Business Impact är ett program för dig som vill komma igång med ditt företags hållbarhetsarbete. Programmet omfattar en serie seminarier som ger dig kunskap om hur hållbarhet kan integreras i verksamheten. Du får även tillgång till ett enkelt digitalt verktyg för att skapa er hållbarhetsstrategi och rapportera enligt Hållbarhetslagen.

Denna omgång arrangeras av BizMaker och Näringslivsbolaget i Sundsvall i samarbete med PURE ACT

Anmälan är stängd.

Seminarier, verktyg och certifikat

Du kommer att guidas genom olika moment som ger förståelse för vilka frågor som är relevanta för ditt företag så att du kan planera ett effektivt hållbarhetsarbete. Du får även tillgång till PURE ACTs digitala verktyg för hållbarhetsrapportering. Efter avslutat program erhåller du ett certifikat som visar att ditt företag arbetar proaktivt med hållbarhet och rapporterar enligt Hållbarhetslagen och FNs 17 globala mål. 

INLEDNING OCH UPPSTART

Seminarie 1
Vi går igenom viktig information om hållbarhet och vilka nya krav som finns på små och medelstora företag. Därefter analyserar vi ditt företags nuläge, möjligheter och hot för att fastställa vilka hållbarhetsfrågor ni bör prioritera, kopplat till FNs 17 globala mål. 

Tid: 5 oktober kl. 09.00 – 12.00
Plats: Online

INTRODUKTION VERKTYG

Seminarie 2
Vi introducerar dig i PURE ACTs digitala verktyg och förklarar hur du skapar er strategi och rapport utifrån de prioriteringar och avgränsningar som vi kommit fram till under första seminariet. Verktyget innehåller checklistor som ni sedan får bearbeta på egen hand.

Tid:  26 oktober kl. 09.00 – 12.00
Plats: Online

HÅLLBARHETSRAPPORT

Seminarie 3
Vi följer upp hur det har gått för dig att komma igång med arbetet i plattformen och öppnar upp för frågor och diskussioner. Vi går igenom vad du behöver göra för att hållbarhetssrapporten ska uppfylla kraven i Hållbarhetslagen så att ni efter programmet kan erhålla ert certifikat.

Tid: 16 november kl. 09.00 – 12.00
Plats: Online

IMPLEMENTERING

Seminarie 4
Vi går igenom hur ni kan ta ert hållbarhetsarbete vidare efter programmet. Här sätter vi fokus på implementering av arbetet, hur du inkluderar medarbetarna och kommunicerar externt. Vi kommer också förklara vilket stöd som ni kan få på området framöver.

Datum: 30 november, kl. 09.00 – 12.00
Plats: Online

I PROGRAMMET INGÅR:

– Deltagande på fyra halvdags-seminarium/workshops
– Ett års tillgång till PURE ACTs digitala rapporteringsverktyg
– Ett certifikat som hållbart företag*

* förutsatt att du låter din revisor granska hållbarhetsrapporten

PRIS:

5.000:-/företag under 10 medarbetare
10.000:-/företag över 10 medarbetare
15.000:-/företag över 50 medarbetare

* max 2 deltagare/företag

Program partner

PURE ACTs vision är att alla svenska företag ska arbeta med hållbarhet och rapportera enligt Hållbarhetslagen. Vi är övertygade om att alla företag, stora som små, inom en snar framtid kommer behöva verka för ett hållbart samhälle. Det blir allt vanligare att stora företag ställer krav på hållbarhetsengagemang hos sina underleverantörer för att säkerställa hållbarhet i alla led. 90 % av svenska konsumenter tycker det är viktigt att företag minskar sin klimatpåverkan och framtidens medarbetare bojkottar arbetsgivare som inte tar klimatfrågan på allvar. Det kommer inte finnas en marknad för företag som inte anpassar sig till dessa krav. PURE ACT har bildats för att göra transformationen mot hållbart företagande så enkel och effektiv som möjligt.

PURE ACT bildades år 2017 av de dåvarande ekonomistudenterna Therese Svensk och Linnea Eriksson. Under studietiden fann vi ett gemensamt intresse för hållbarhet som konkurrensfördel och en magisteruppsats var startskottet på det som idag är PURE ACT.

FINANSIÄRER